Viktor Harvio ny skogsombudsman på SLC

SLC - Viktor Harvio 2000Px

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har anställt forstmästare Viktor Harvio, 30 år, från Helsingfors som skogsombudsman. Harvio, som inleder arbetet den 20 april, kommer att vikariera som skogsombudsman medan ordinarie skogsombudsman Anders Portin är tjänstledig.  

Harvio har tidigare fungerat som analytiker på skogsindustrins konsulthus Indufor. Han har också arbetserfarenhet bland annat från Förenta Nationerna (FAO/UNECE), FSC Finland och den finländska skogsindustrin.

- Skogarna, med sina åtskilliga olika värden, är mer viktiga än någonsin. Eftersom största delen av Finlands skogsmark ägs av privata skogsägare är det också ytterst viktigt att den finländska skogsägaren blir hörd när skogsfrågor behandlas på olika nivåer, säger Harvio.

Skogsombudsmannens viktigaste uppdrag är att bevaka skogsfrågor i nära samarbete med de fem svenskspråkiga skogsvårdsföreningar som är medlemsföreningar i SLC samt i samarbete med SLC:s skogsutskott. Skogsombudsmannen följer även med aktuella planeringsfrågor på SLC:s verksamhetsområde och miljörelaterade frågor gällande lantbruk i samarbete med de regionala producentförbunden. Till arbetsuppgifterna hör även uppföljning av skogscertifieringen.

Tilläggsinformation:
Jonas Laxåback, verksamhetsledare, SLC, tfn 040 940 2734
Viktor Harvio, skogsombudsman, SLC, tfn 050 356 6616

Mer från SLC