#viodlardinmat – kampanj på sociala medier

SLC - Viodlardinmat Ladugard Fb

SLC uppmuntrar medlemmar att i positiv anda på sociala medier dela bilder och berätta sin egen berättelse om att den finländska matproduktionen rullar på trots coronasituationens undantagstillstånd. Även den europeiska producentorganisationen Copa-Cogeca för en europeisk motsvarande kampanj på sociala medier med kännetecknet #FarmersDontStop

Eftersom SLC redan tidigare använt #viodlardinmat på sociala medier och den kan härledas till SLC är detta ett bra läge att ta hashtaggen i ännu aktivare användning. Även SLC kommer att publicera bilder från olika produktionsinriktningar och med kännetecknet #viodlardinmat. Utöver SLC:s egen hashtagg kan man även i sina inlägg använda #FarmersDontStop för att stöda den europeiska kampanjen.

Alla matproducenter som vill vara med för att på sociala medier puffa den finländska matproduktionen och hur producenterna fortsätter att göra sitt bästa för att förse finländarna med mat är varmt välkomna med. 

Tilläggsinformation:
Mia Wikström, SLC:s kommunikationschef, 050 355 3213, mia.wikstrom@slc.fi

Mer från SLC