AgriHubi - delta och påverka den kommande kunskapsplattformens innehåll

Nu kan lantbrukare och trädgårdsföretagare påverka vilket innehåll som skulle behövas på det nygrundade kunskapsnätverket AgriHubis kommande webbplattform www.agrihubi.fi. Besvara enkäten och påverka den nya mötesplatsen som öppnas i höst.
SLC - Agri Hubi Kuva1

Kompetensnätverket AgriHubi lanserades i början av året för att stöda lantbruksföretag genom rådgivning, forskning och utbildning på området. Nätverkets mål är att stärka lantbruksföretagens konkurrenskraft och förnyelseförmåga. Nätverket samordnas av Naturresursinstitutet.

Hittills har det saknats samordning av rådgivningen och spridningen av information till lantbruksföretagen. Genom att sammanföra olika aktörer kan man bidra till spridningen av lösningar till lantbruksföretag och på så sätt stärka deras verksamhets- och framgångsbetingelser samt riskhantering i en föränderlig omvärld.

Genom AgriHubi kan lantbruks- och trädgårdsföretag påverka och delta i att reformera utbildningen på området, fokusera forskningen och utveckla rådgivningstjänsterna. Företag kan också delta i pilotprojekt i nätverket.

Väx med kunskap

AgriHubi bygger som bäst upp en ny webbplattform på www.agrihubi.fi för att erbjuda råd, forskningsresultat, utbildningsmöjligheter för lantbruks- och trädgårdsföretag. Vilka önskemål har du om innehållet på de kommande sidorna? Besvara enkäten på https://lyyti.fi/questions/b3290d086c

Läs mer om AgriHubi på de tillfälliga webbsidorna: https://www.luke.fi/agrihubi/sv/

Mer från SLC