De kooperativa företagen har gjort jätteinvesteringar och visat goda framgångar - Kooperationens årsbok 2021 analyserar första corona-årets bokslut

Trots osäkra tider har andelslag ägda av finländare tilltro till framtiden. De tio största andelslagens summerade omsättning var år 2020 nära 25 miljarder euro. Jämfört med föregående år sjönk den med cirka en procent. Årsboken, som publiceras idag, analyserar fjolårets bokslut och visar att de kooperativa företagen i de flesta sektorer fått ett år med avvärjningssegrar och förbättrade resultat. Många utnyttjade detta till att söka sig nya positioner och tillväxt.

I fjol såg vi många djärva investeringsbeslut. Främst gick Metsäliitto, som ägs av 100 000 skogsägare, och som presenterade sin 1,6 miljarders plan på att bygga en bioproduktfabrik i Kemi. Så stod de åter modell för andra av branschens jättar, som bara ser Finland som ett ställe där man stänger fabriker.

”I företagets balansräkning finns mycket eget kapital och enligt den senaste delårsöversikten innehåller kassan mera pengar än skulder med räntor”, konstaterar PTT:s skogsekonomist Matti Valonen, som analyserat MetsäGroups resultat i Årsboken.

Också Atria tog ett beslut om största investeringen i sin historia. Under de närmaste åren investerar företaget 155 miljoner euro i en ny fjäderfäproduktionsenhet i Nurmo.

S-gruppen största investeraren: 642 miljoner euro

Bland de kooperativa företagen tar S-gruppen täten gällande investeringar. Moderbolaget och regionhandelslagen investerade tillsammans otroliga 642 miljoner euro.

Investeringarna gjorda av de 20 största kooperativa företagen, räknat enligt omsättning, uppgick till ett värde av 1,2 miljarder euro.

”Kooperativ verksamhet är folkkapitalism, som upprätthåller en betydande ankarförmögenhet i Finland. De här företagens inverkan på vårt välmående är betydande, de tillför ju såväl arbetsplatser som skatte- och överskottsinkomster i sin verksamhetsomgivning”, påminner Sami Karhu, verkställande direktör för kooperativens centralorganisation Pellervo.

De största kooperativ-grupperna 2020

FöretagOmsättning (milj,€)Medlemsantal
S-gruppen 11 625 2 453 700
OP-gruppen 4 233 2 056 700
LokalTapiola-gruppen 1 957 1 600 000Allra mest ökade omsättningen för SOK-koncernen, vars tillväxt var i hundramiljonsklassen. Trots att hotell- och restaurangbranschens omsättning sjönk hos SOK med 180 miljoner på grund av det utmanande corona-året, ersatte anskaffnings- och serviceverksamheten underskottet mer än väl, och lyfte årets resultat till tillväxt.

Andra som ökade omsättningen var Atria och HKScan.

De tio största kooperativa företagen har en tredjedel av Finlands alla andelslagsmedlemmar och -ägare. Bland dem finns bland annat fyra handelslag, varav det största är HOK-Elanto med sina 649 000 medlemmar samt LokalTapiola Huvudstadsregionen med 180 000 medlemmar.

Den hållbara utvecklingen gjorde betydande framsteg

Den övergripande tanken inom kooperativ verksamhet är att producera bestående nytta för sina medlemmar, inte möjligast stora vinster för företaget. Önskemålen om uppnådda förmåner under detta årtusende är allt oftare även att avvärja miljöhot. Av de stora kooperativa företagen uppskattas S-gruppen höra till världens 10 mest ansvarsfulla handelslag under fjolåret. Den, OP-gruppen och LokalTapiola-grupperna minskade ifjol cirka en femtedel av sina klimatutsläpp.

HKScan minskade till och med över hälften av sina klimatutsläpp. Valio tog å sin sida ett stort konkret steg mot koldioxidneutralitet, då de inledde ett biogassamarbete med ST1-koncernen.

Europas ekonomi- och socialkommitté har lyft fram kooperativen som ett sätt att nå hållbar konsumtion. Kommittén talade starkt för kooperativ verksamhet i sitt uttalande om EU-strategin ”Mot hållbar konsumtion”. I uttalandets text omnämns andelslagsmodellen bland annat i samband med konsumtionsandelslagen och de små- och medelstora företagen, och betonar de medlemsbaserade företagens demokratiska beslutsfattande.

”Andelslaget är en företagsform som svarar utmärkt väl på nutida krav och behov. Det är gemensamt och blickar längre framåt än ett budgetår. Jämlikheten och målsättningen att uppnå hållbara fördelar med hjälp av ekonomin intresserar allt fler”, summerar Sami Karhu de framtidsutsikter som Årsboken presenterar.

På kommande också ett pressmeddelande: Kooperativtidningens årsbok tog reda på de bästa andelsbankerna och -handlarna samt dem som betalar de bästa bonussummorna, kan publiceras 1.9.2021.

Tilläggsinformation och beställning av provexemplar:

Kari Huhtala
Ledare för analytikerteamet för OT-lehtis Årsbok, vd kari.huhtala@pellervo.fi
tfn 040 846 6704

Mer från SLC