Det finns bara goda orsaker att välja mat från Finland

Det finns bara goda orsaker att välja mat från Finland. Den finländska maten är god, ren och av mycket hög kvalitet. Dessutom finns det många andra orsaker, och här vi ger vi dig några av dem:
SLC - Glad Finlandska matens dag 2021 webb 2

#1 Minimal användning av antibiotika

Finland hör tillsammans med Sverige till de EU-länder som använder minst antibiotika. Det effektivaste sättet att hålla antibiotikaanvändningen på låg nivå är att förebygga att djur överhuvudtaget blir sjuka. Tack vare förebyggande hälsovårdsarbete för djurens välmående samt satsningar på hygienen och goda förhållanden i produktionsbyggnaderna har vi i Finland ett mycket litet behov av att medicinera våra produktionsdjur. Genom att välja kött från finländska djur slipper du oroa dig för att få i dig onödig antibiotika. Det är ansvarsfullt och hållbart.

#2 Rent mjöl i påsen

Många undersökningar bekräftar att vi i Finland har bland den renaste maten i Europa. I Finland har man redan i tiotals år medvetet satsat på ett ansvarsfullt förebyggande arbete för att bekämpa t.ex. sjukdomar som smittar mellan djur och människor på gårdarna och förhindra att sjukdomar överhuvudtaget kommer in i livsmedelskedjan. Kontrollen av livsmedel sträcker sig likaså från jord till bord, vilket betyder att arbetet för att finländarna ska kunna äta trygga och rena råvaror startar på gården.

I internationella jämförelser innehåller den finländska maten mycket små mängder exempelvis otillåtna rester av växtskyddsmedel eller skadliga ämnen. Dessutom renar vintern marken, hämmar ohyra och spridningen av växtsjukdomar. Ansvarsfulla odlingsmetoder och strikt reglerad användning av exempelvis växtskyddsmedel bidrar dessutom till att det mycket sällan påträffas för höga rester av skadliga ämnen i finländska råvaror.

#3 Klimatfördelar med finländsk mat

Att bruka jorden är att samarbeta med miljön. De finländska jordbrukarna och livsmedelssektorn har under de senaste årtiondena jobbat målmedvetet med att minska jordbrukets och matproduktionens klimat- och miljöpåverkan.

I Finland har vi naturligt goda förutsättningar för bl.a. hållbar köttproduktion med mindre klimatavtryck. Vi har rikliga vattentillgångar och odling av gräs åt korna passar ypperligt på de karga marker där vi inte annars skulle kunna odla människoföda. Det för människan oätliga gräset förvandlar korna till mjölk och kött samtidigt som den mångåriga gräsodlingen effektivt binder kol till marken. Vill du som konsument minska klimatavtrycket rekommenderar vi att du väljer kött från finländska gårdar.

#4 Du vet varifrån maten kommer

Den finländska maten har ett tydligt ursprung. Tack vare vår fungerande, genomskinliga och förhållandevis korta matkedja kan mer eller mindre all finländsk mat spåras tillbaka till gården och åkern. Genom att välja finländsk mat kan du som konsument vara trygg i ditt val och vara säker på att maten har producerats på ett för miljön, konsumenten och odlaren schysst sätt.

Finländsk mat känner du enkelt igen med hjälp av de certifierade ursprungsmärkena Gott från Finland och Rent inhemskt, som är symboler för finländsk mat.

Är du osäker på varifrån råvaran i din mat kommer? Då har du som konsument rätt att ställa krav på din mat och känna till vad du äter. Därför uppmanar vi dig att såväl på lunchrestaurangen som i din lokala butik eller av livsmedelsföretagets konsumentservice våga fråga varifrån råvarorna kommer.

#5 Djur som mår bra är en hederssak


I Finland har vi en hög djurvälfärd tack vare de finländska böndernas höga yrkeskunskap om hur djur skall skötas. Det är genom bondens dagliga arbete och skötsel av djuren som vi i praktiken kan säkra en god djuromsorg. Vi bryr oss om våra produktionsdjur och det går inte att försöka fuska sig till resultat genom att försöka maximera vinsten på djurens bekostnad. I Finland använder vi oss inte heller av tillväxtstimulerande substanser som t.ex. hormoner, antibiotika eller oetisk förädling utan produktionen sker på naturens villkor.

I den finländska köttproduktionen tryggas djurens välmående i alla skeden. Finland är ett av de länder med strängast djurskyddslagstiftning i Europa. Djurskyddslagstiftningen sätter miniminivån för djurhållningen. Utöver det har den finländska livsmedelsindustrin i samarbete med producenterna utarbetat egna välfärdsprogram för uppfödningen, som sätter ribban ännu högre. Det betyder att de finländska producenterna har förbundit sig till ett omfattande kvalitetsarbete, vilket i praktiken betyder avsevärt starkare livsmedelssäkerhet, miljöskydd och djurvälfärd än vad som krävs inom och av EU.

#6 Bakom varje måltid finns en bonde


Den finländska matkedjan från jord till bord skapar närmare 300 000 arbetstillfällen. Genom att köpa finländsk mat istället för utländskt så stöder du direkt 10 000 och indirekt 300 000 finländare som jobbar inom den finländska matkedjan, som jordbrukare, växthusodlare, veterinärer, fodertillverkare, yrkeschaufförer, produktutvecklare, slaktare, styckare, förpackare och butiks- och restaurangarbetare.

Genom att sätta en extra tia i månaden på mat producerad i Finland kan vi tillsammans skapa 15 000 nya arbetsplatser.

De finländska matproducenternas andel av arbetskraften är bara några procent. Men de producerar cirka 80 procent av maten som vi konsumerar i Finland. För många är mat en självklarhet, men vi vill påminna om att bakom varje måltid finns åtminstone en bonde

Läs mer om 6 orsaker att välja finländsk mat på https://slc.fi/valjinhemskmat

Låt den finländska maten väl smaka! Läs mer om Finländska matens dag på www.hyvaasuomesta.fi

Mia Wikström
SLC:s kommunikationschef

VILL DU KOMMENTERA TEXTEN, FYLL I FORMULÄRET NEDAN:

*
*

Mer från SLC