Framtidsodlarna, del 12: När orken tryter tappar många bönder fokus på ekonomin

Fårproducenten Christoffer Ingo beskriver sig som en person “som går omkring och räknar på något hela tiden”. Antingen handlar det om att räkna på den egna lönsamheten eller så räknar han som ekonomirådgivare åt sina kunder. Han uppmanar lantbruksföretagare att kontakta rådgivningen i god tid när det gäller gårdens ekonomi. Det nya avsnittet av podcasten Framtidsodlarna handlar om ekonomi, lönsamhet och framgångsfaktorerna i branschen.
SLC - Framtidsodlarna 12 Ingo logo WEBB 1

I byn Miekka i östra Korsholm driver Christoffer Ingo gården Ådalens får, som nyligen har bytt namn till Ingos får. Gården består av cirka 250 djur och producerar lammkött, avelsdjur, ull och fårskinn. Dessutom bedriver gården får natur- och friskvård, där tackor håller olika grönområden öppna.

Ingo ser en stor potential i den inhemska fårproduktionen på sikt. I dag består nämligen hela 70 procent av den inhemska konsumtionen av lamm- och fårkött av importerade produkter.

– Om vi i Finland sku bli bättre på att förädla och att marknadsföra vårt kött så finns det ännu en stor marknad att ta. Vi producenter och slakterierna har fortfarande mycket jobb ogjort för att få ut kvalitativt lammkött till konsumenterna, säger Christoffer Ingo.

Ingo anser att vi också måste “lyfta katten på bordet” angående konkurrenterna och kvaliteten.

– Vi har generellt mycket avelsarbete att göra innan vi har de slaktkroppar och den köttkvalitet som en del av våra internationella konkurrenter har, säger Ingo.

En stor del av Christoffer Ingos dagar går ut på att göra ekonomiska kalkyler och att räkna på lönsamheten. Som fårproducent ser han speciellt ett område att utveckla.

– Det som skulle vara bäst vore om vi kunde leverera mera lammkött direkt till privata konsumenter på mera regelbunden basis. Men det sku då kräva att du har fler lamningar varje år för att hålla en hög kvalitet på köttet. Där finns lönsamheten, men då kommer du också in på dina tidsresurser, resonerar Ingo.

Den här typen av kalkyler gör Christoffer Ingo dagligen även i sitt jobb som ekonomirådgivare på Österbottens Svenska Lantbrukssällskap. Till arbetsuppgifterna hör bland annat att göra upp affärsplaner för investeringsstöd, att göra upp lönsamhetskalkyler vid företagsköp och att skapa skuldsaneringsplaner.

– Jag får ju se både de gårdar som det går bra för men så ser jag också de gårdar som det går sämre för. Jag kan inte direkt påstå att lönsamheten generellt sett skulle vara särskilt hög, säger Ingo.

För de gårdar som klarar sig bra och kan investera ser Christoffer Ingo två gemensamma nämnare. För det första handlar det om mycket hårt arbete och för det andra handlar det om gårdar där en generationsväxling har kunnat ske utan stora ärvda skulder.

En av de vanligaste frågorna Christoffer får är ”vad ska man satsa på?” eller “vad är bäst?”.
– Du kan vara bäst och lyckas i vilken bransch eller inriktning som helst. Allt handlar om hurudana förutsättningar du har och hur mycket du är villig att jobba för dem, svarar Christoffer Ingo.

Lyssna här:


Podcasten Framtidsodlarna hittar du på Podbean, Spotify, på slc.fi/framtidsodlarna och på landsbygdensfolk.fi. I serien reser Jens Berg runt i Svenskfinland för att träffa producenter som utvecklar och ligger i framkant inom sitt område.

Serien produceras av SLC i samarbete med Montem.

Mer från SLC