Framtidsodlarna, del 17: Våga vara bräcklig och tala om utbrändhet

Det massmediala trycket i kombination med en ständig kamp med lönsamheten gör att många lantbrukare i dag tampas med sitt välmående. Gräsmattsodlare och jordbrukare Birgitta Eriksson-Paulson har egna erfarenheter av utbrändhet. Hon uppmanar alla som känner symptom att söka hjälp i tid. Det senaste avsnittet i podcasten Framtidsodlarna handlar om psykisk ohälsa bland lantbruksföretagare och hur man kan ta sig ur en ond cirkel.
SLC - Framtidsodlarna 17 Eriksson Paulson logo WEBB 1

Birgitta Eriksson-Paulson driver gården Södergård i Hammarland på Åland. För några år sedan blev hon den första på Åland att professionellt börja odla gräsmattor som säljs på rulle.

Eriksson-Paulson är också styrelseordförande för Ålands producentförbund och styrelsemedlem i SLC. Tack vare de här uppdragen har hon ständigt många olika typer av frågor på sitt bord. Men den fråga som speciellt engagerar henne är den sociala hållbarheten och välmåendet bland lantbrukare.

– Jag har alltid varit intresserad av socialt arbete och av att arbeta med människors utveckling. Sedan hade jag själv för några år sedan utbrändhetssymptom, som påverkade mig mycket då och gör det delvis fortfarande i dag. Det är en sjukdom som förändrar hela utgångsläget för oss som människor, säger Birgitta Eriksson-Paulson.

Hon bedömer att utbrändhet och psykisk ohälsa inom yrkeskåren är vanligare än vad vi kanske tror, men att steget att tala om det är stort för många. Hennes maggropskänsla säger att ohälsan under de senaste åren blivit vanligare på grund av jordbrukarnas utsatta situation.

– För det första finns det ett massmedialt tryck. Man kan uppleva en anklagande ton i samhällsdebatten. För det andra är utvecklingen sådan att vi jordbrukare hela tiden ska spara och bli mera kostnadseffektiva. Vi ska helt enkelt prestera mera till lägre kostnader. Det här sammantaget gör att den lilla människan kan komma i kläm, säger Birgitta Eriksson-Paulson.

Som egenföretagare är man även fullt ansvarig för sitt jobb. Därför vill man i den rollen visa sig vara extra kapabel att fullt ansvara för verksamheten. Eriksson-Paulson anser att det också kan vara en orsak till att tröskeln för lantbruksföretagare är hög när det gäller att be om hjälp om den psykiska hälsan sviktar.

– Speciellt som jordbrukare är det viktigt att man får jobba självstyrt och rå över den egna gården. Det är också viktigt att man känner att man gör något bra och att ens jobb uppskattas i samhället. Allt det här håller vi nu på att gå i från. Vi styrs mera av olika stödvillkor i lantbruket samtidigt som vi får en mindre uppskattning för det vi gör, säger Birgitta Eriksson-Paulson.

För alla som känner att välmåendet sviktar rekommenderar Eriksson-Paulson stödprogrammet Ta hand om bonden, som ordnas av LPA och där SLC medverkar som samarbetspartner. Stödprogrammet hjälper lantbruksföretagare i olika slag av utmanande livssituationer.

– Man ska inte vara rädd, det är mänskligt att inte alltid må bra. Och så ska man söka hjälp i tid. Om man lider av psykisk ohälsa tenderar problemen att växa enligt en snöbollseffekt. Men söker man hjälp i tid kan man betydligt lättare reda ut det som har gjort att livet har trasslat till sig, säger Birgitta Eriksson-Paulson.


Podcasten Framtidsodlarna hittar du på Podbean, Spotify, på slc.fi/framtidsodlarna och på landsbygdensfolk.fi. I serien reser Jens Berg runt i Svenskfinland för att träffa producenter som utvecklar och ligger i framkant inom sitt område.

Serien produceras av SLC i samarbete med Montem.

Mer från SLC