Framtidsodlarna, del 18: “Skogsägaren ska få besluta om sin egen skog”

Varje skog är unik. Därför är det den som vårdar och brukar skogen som vet bäst hur den ska skötas. Robert Flén i Munsala följer oroat med den diskussion som nu förs på EU-nivå. Ju längre bort besluten fattas desto mindre vet man om hur en enskild skog ska vårdas på bästa sätt. Det senaste avsnittet i podcasten Framtidsodlarna handlar om ljuspunkter och orosmoln i det framtida skogsbruket i Finland.

Lyssna nu

SLC - Framtidsodlarna 18 Flen logo WEBB 2

Robert Flén i Munsala har sedan barnsben varit intresserad av skogen. När han var 25 år började han också investera i skog. Tack vare det stora intresset för skogsbruk och skogsvård har han fortsatt att köpa upp lämpliga skogar i trakten. I dag äger han cirka 350 hektar skog.

– Mitt mål med skogarna är att ha en jämn struktur och ett jämnt flöde av både olika arbetsmoment och också av inkomster. Man kan sedan räkna med att livscykeln för en ekonomiskog kan vara upp till hundra år från plantering till avverkning, säger Robert Flén.

Flén sitter också i styrelsen för Skogsvårdsföreningen Österbotten. Föreningen sköter intressebevakningen för skogsägarna från Karleby i norr till Sideby i söder. I dag har föreningen cirka 10 000 medlemmar.

– För närvarande är det EU:s nya skogspolitik som både bekymrar och engagerar våra medlemmar. Frågan leder till både frågetecken och orosmoln. Skräckscenariot är att man inte alls ser nationella skillnader i skogsbruket utan att alla skogar ses som “EU:s”. Finland ska absolut ha skogspolitiken i sina egna händer, säger Robert Flén.

Han betonar det individuella och det unika med varje skog. Också inom en skogsfastighet kan det finnas otaliga variationer. Därför blir man också som skogsbrukare den största experten på den egna skogen.

– Jag anser att skogsägaren ska ha beslutanderätten om sin egen skog. Det är ju också vi skogsägare som har satt våra egna pengar i blöt och därför måste vi få ha någonting att säga till om saken. Sedan ska man också komma ihåg att det finns massor av olika typer av skogsägare med sina egna mål och intressen, säger Robert Flén.

När Robert Flén blickar framåt gör han det med både optimism och en viss grad av oro. Han ser med spänning fram emot nya innovationer som till exempel att kunna använda sig mera av drönare i skogsvården. Han hoppas också att trenden med att bygga mera i trä håller i sig.

– Skogen är ju en förnybar produkt och inom hela det här området hoppas jag se en utveckling där vi skapar nya produkter på bekostnad av exempelvis plast. Vi har anledning att se ljust på framtiden trots att skogspolitiken på EU-nivå bekymrar. Våra folkvalda i Bryssel har nu ett tungt och viktigt lass att bära hem, säger Robert Flén.


Podcasten Framtidsodlarna hittar du på Podbean, Spotify, på slc.fi/framtidsodlarna och på landsbygdensfolk.fi. I serien reser Jens Berg runt i Svenskfinland för att träffa producenter som utvecklar och ligger i framkant inom sitt område.

Serien produceras av SLC i samarbete med Montem.

Mer från SLC