Framtidsodlarna, del 20: Framgång med sojafri uppfödning av smågrisar

WestFarm i Malax valde att helt och hållet utelämna sojan i utfodringen av smågrisar. Resultaten är mycket goda gällande både biosäkerheten och klimatavtrycket. Delägarna Kjell-Göran Paxal och Henrik Holm vill dra sitt strå till stacken i kampen mot den globala uppvärmningen. Det sista avsnittet i podcasten Framtidsodlarna handlar om framtidstro och behovet av att möta de framtida konsumenternas krav.

Lyssna nu

SLC - Framtidsodlarna 20 Holm Paxal logo WEBB

Henrik Holm och Kjell-Göran Paxal grundade för drygt tio år sedan det gemensamma bolaget WestFarm tillsammans med Tomas Långgård och Anders Lillandt. I dag producerar WestFarm cirka 16 000 smågrisar årligen.

– Vi har hela tiden försökt utveckla vår verksamhet och för fyra år sedan var vi med i ett pilotprojekt om antibiotikafri produktion i hela kedjan. Efter det fick vi följande förfrågan från Atria när de ville skapa ett pilotprojekt som går ut på att helt och hållet slopa sojan i smågrisproduktionen. Vi trodde på tanken och gick med, säger Henrik Holm.

Den storskaliga och sojafria produktionen av smågrisar gör WestFarm unikt i Finland. De beskriver övergången till en sojafri utfodring som tämligen odramatisk. Det största jobbet bestod av att skapa nya foderrecept, där den proteinrika biprodukten från Koskenkorvas sprittillverkning spelar en central roll.

– Tillverkningen av den här biprodukten i Koskenkorva sker uteslutande med inhemskt spannmål. I vårt recept använder vi sedan också spannmål från våra egna gårdar i kombination med antingen ärter eller bondbönor, säger Kjell-Göran Paxal.

Deras innovativa sätt att driva bolaget prisbelönades också av Atria med motiveringen: En fördomsfri gård i ständig utveckling vars produktionsresultat år från år har varit på en mycket hög nivå. I dag är de även en föregångare inom sojafri utfodring.

Det är inte enbart utmärkelsen som gör Paxal och Holm nöjda. De har även ökat biosäkerheten och minskat klimatavtrycket med den sojafria utfodringen, som beräknas sänka deras koldioxidutsläpp med cirka 40 procent.

– För oss är det mycket viktigt att vi gör någonting åt den globala uppvärmningen. En del av det är att minska på användningen av soja. Det är många som pratar om det här, men vi vill på riktigt göra någonting åt saken. Vi hoppas att konsumenterna ska ta till sig det här och inse att vi verkligen försöker, säger Henrik Holm.

Det är med blandade känslor Holm och Paxal blickar framåt. Å ena sidan är de övertygade om att det också i framtiden kommer att finnas en efterfrågan på kvalitativt och hållbart producerat kött, men å andra sidan måste den här kvaliteten också börja synas i producenternas plånböcker.

– Här i Finland har vi otroligt mycket extra kostnader i jämförelse med övriga länder, till exempel kostar olika krav på uppföljning pengar. Och i nuläget är det inte konsumenterna som står för de här kostnaderna, det är vi producenter. Under hela 2000-talet har så gott som alla våra kostnader stigit, men det pris vi producenter får har hållits på samma nivå, säger Kjell-Göran Paxal.


Podcasten Framtidsodlarna hittar du på Podbean, Spotify, på slc.fi/framtidsodlarna och på landsbygdensfolk.fi. I serien reser Jens Berg runt i Svenskfinland för att träffa producenter som utvecklar och ligger i framkant inom sitt område.

Serien produceras av SLC i samarbete med Montem.

Mer från SLC