Hjortdjursenkät till medlemmar

I samarbete med MTK genomför SLC under början av februari en nationell hjortdjursenkät riktad till medlemmar i skogsvårdsföreningarna och producentförbunden.   
SLC - Hjort webb

Avsikten är att kartlägga medlemmarnas syn på i vilken riktning de regionala hjortdjursstammarna borde utvecklas samt betydelsen av skadorna med tanke på näringsidkande. För centralorganisationernas intressebevakning är det mycket värdefullt med medlemskårens respons och information i frågan, och SLC uppmuntrar så många som möjligt att ta sig tid att besvara enkäten.

I samband med enkäten finns även aktuell information om intressebevakningen gällande viltstammar och viltfrågor.

Enkäten har publicerats på webbplatsen slc.fi/hjortdjursenkat. SLC, skogsvårdsföreningarna och producentförbunden informerar närmare om enkäten även via e-postutskick. Enkäten är öppen fram till den 15 februari.

Tilläggsinformation om enkäten och viltfrågor ger SLC:s skogsombudsman Viktor Harvio, e-post viktor.harvio@slc.fi.

Mer från SLC