Insamlingen av lantbruksplast återupptas efter paus

Efter ett uppehåll i insamlingen av lantbruksplast återupptas nu plastinsamlingen via Itä-Suomen Murskauskeskus Oy. Förutom återvinningsduglig, ren lantbruksplast samlas nu även in sådan lantbruksplast som inte går att återvinna utan som går till energiförbränning. Ökade kostnader för logistik, hantering och förädling av lantbruksplast medför dock en höjning även av insamlingspriset.
SLC - Balar Vastnyland SN webb

Den begränsade mottagningskapaciteten för lantbruksplast och befintliga lager medför ännu vissa begränsningar i hur mycket plast som kan avhämtas från gårdarna. Den utmanande situationen, som ledde till en paus i insamlingen av lantbruksplast under vintern och våren, förväntas däremot underlättas till hösten.

Ökade kostnader påverkar insamlingspriset

På grund av ökade kostnader för logistik, hantering och förädling av lantbruksplasten har även priserna för insamling av lantbruksplast från gårdar varit tvungna att justeras. På det höjda insamlingspriset inverkar den begränsade mottagnings- och produktionskapaciteten i Finland, och därför måste plasten för närvarande även transporteras utomlands för hantering och återvinning, där plasten tvättas och återanvänds till granulat enligt höga krav.

De justerade insamlingspriserna för lantbruksplast är 90 euro/ton (+ moms) för återvinningsduglig lantbruksplast och 125 euro/ton (+ moms) för icke-återvinningsduglig plast.

Via producentorganisationernas samarbete med Itä-Suomen Murskauskeskus förmedlas ren plast till förädling till nya plastprodukter, medan icke-återvinningsduglig plast går till energiförbränning.

Till alla de gårdar som redan tidigare under vintern och våren har gjort beställning av avhämtning av lantbruksplast från gården får ett skilt meddelande från Itä-Suomen Murskauskeskus om den förändrade prissättningen för att bekräfta beställningen på nytt. Beställningarna och avhämtningarna behandlas så fort som möjligt enligt brådskande tidtabell.

I avhämtningstjänsten ingå avhämtning, lastning, transport samt plastens hanteringsavgift. Avhämtningstjänstens pris är samma för SLC- och MTK-medlemmar i hela Fastlandsfinland med undantag för skärgårdsområdena och Åland som inte omfattas av insamlingen. För skärgårdsområdena fortsätter arbetet med att via försök utveckla modeller för fungerande plastinsamling.

Närmare information om sortering och insamlingen av plast finns på slc.fi/lantbruksplast eller muovit.zerowaste.fi.

Mer från SLC