JSM: Anvisningarna om hälsosäker inresa för säsongarbetare inom primärproduktionen är färdiga

Anvisningen till arbetsgivarna om hälsosäker inresa och karantän samt en hälsosäkerhetsplan för säsongarbetare inom primärproduktionen och anvisningen om säsongarbetarnas hälsosäkerhet har blivit färdiga. En säsongarbetare som reser in till Finland ska hållas i karantän i 14 dygn innan hen får börja arbeta på gården. Alternativet till den 14 dagar långa karantänen är två negativa coronatest.

Det första testet tas vid gränsen omedelbart efter ankomsten till Finland, det andra tidigast 72 timmar efter det första testet. Om båda testerna är negativa, behöver arbetstagaren inte vara i karantän efter det senare testet, utan kan börja arbeta på gården eller i skogen.

Arbetsgivaren ska redan på förhand före inresan informera arbetstagaren om att det inte är tillåtet att resa från utreselandet till Finland om arbetstagaren före resan har symtom som tyder på coronavirusinfektion. Om arbetstagaren får symtom ska hen flytta fram sin resa och ta ett coronatest i utreselandet. Största delen av den säsongsarbetare inom primärproduktionen förväntas komma till Finland från Ukraina.

- Det är ytterst viktigt att trygga tillgången på säsongsarbetskraft utan att riskera hälsosäkerheten. När gårdarna följer anvisningarna värnar de om både säsongarbetarnas och gårdens hälsosäkerhet. På detta sätt ser vi till att skördearbetet kan skötas på normalt sätt också under undantagsförhållanden, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Arbetsgivaren ska arbeta fram en hälsosäkerhetsplan

I enlighet med regeringens beslut av den 4 februari 2021 ska ett företag som sysselsätter utländska säsongarbetare ta fram en hälsosäkerhetsplan. Enligt planen ska det på arbetsplatsen finnas en av arbetsgivaren utsedd kontaktperson för hälsofrågor som arbetstagarna alltid kan kontakta om de har frågor eller problem som gäller hälsosäkerheten.

Kontaktpersonen ska bland annat informera den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen där arbetsplatsen finns om att utländska säsongarbetare anländer till kommunen, se till att arbetstagarna har tillgång till munskydd och handsprit samt ge arbetstagarna hygienråd och informera om symtomen på coronavirusinfektion. Kontaktpersonen ser också till och övervakar att arbetstagarna hålls i karantän.

Säsongarbetarna ska bo i så små enheter som möjligt, helst i enkelrum, under hela den tid de arbetar på gården. På så sätt kan man också i samband med eventuella senare coronavirusinfektioner förebygga uppkomsten av omfattande smittkedjor och trygga gårdens funktionsförmåga på bästa möjliga sätt.

Mer information:
Kirsi Heinonen, lantbruksråd, tfn 02951 62059, fornamn.efternamn@mmm.fi
Satu Haapaniemi, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 400 5193, fornamn.efternamn@mmm.fi

Anvisning till arbetsgivaren om en hälsosäker inresa, karantän och en hälsosäkerhetsplan för säsongarbetare inom primärproduktionen (PDF 865kB)

Anvisning om säsongarbetarnas hälsosäkerhet (PDF 661kB)

Mer från SLC