JSM: Bekämpningen av afrikansk svinpest fungerar i Finland

Bekämpningen av allvarliga djursjukdomar kräver samarbete mellan många olika myndigheter och är av väsentlig vikt med tanke på Finlands export. Enligt den uppskattning som Naturresursinstitutet gav ut i onsdags har Finlands vildsvinspopulation ökat något.

– Jägarnas aktiva arbete har hjälpt till att hålla populationens storlek under kontroll. Därutöver fortsätter hälso- och gränsmyndigheterna sitt värdefulla arbete för att hålla afrikansk svinpest borta från Finland, och här har bland annat Tullens mathundar en viktig roll. Hittills har man lyckats väl i arbetet och sjukdomen har inte spridit sig till Finland, vilket jag är väldigt stolt över. Vi följer upp läget och måste vara på alerten hela tiden när sjukdomen härjar alldeles nära våra gränser, säger jord och skogsbruksminister Jari Leppä.

Afrikansk svinpest som är en dödlig sjukdom för svin förekommer i Finlands närområden, det vill säga i de baltiska länderna och Ryssland. Sjukdomen har spridit sig till Fjärran Östern och vidare till andra länder väldigt snabbt. Sjukdomen sprids direkt mellan svinen, via sekret, kontaminerade varor, griskött, grisköttsprodukter och biprodukter som innehåller griskött.

Afrikansk svinpest är en djursjukdom som enligt lag ska bekämpas i EU och Finland. Att bekämpa sjukdomen baserar sig på Livsmedelsverkets riskbedömningar. Eftersom svinpesten också sprids via grisprodukter har sjukdomen stora konsekvenser för handeln med griskött. Handeln med finskt griskött på den inre marknaden samt exporten fungerar normalt eftersom Finland är fritt från afrikansk svinpest. Enligt Tullens utrikeshandelsstatistik har exportvolymerna av griskött och grisköttsprodukter ökat under de senaste åren.

I början av året fanns det enligt Naturresursinstitutets färska bedömning 3 426 vildsvin i Finland (median). Vildsvin finns i hela Södra Finland. Populationen är tätast i Östra Nyland och Sydöstra Finland. Jägarna har engagerat sig väl i hanteringen av vildsvinspopulationen och bekämpningen av afrikansk svinpest.

Ministeriet har just fattat ett beslut om finansiering av Finlands Jägarförbunds projekt som handlar om att utbilda jägare att hantera populationen och minska sjukdomsrisken. År 2020 undersökte Livsmedelsverket prover på 937 vildsvin. Eftersom vildsvin rör sig över ländernas gränser minskar kontrollen av populationen sjukdomsrisken.

Fångsten av vildsvin håller på att öka. År 2020 fångades 1 211 vildsvin, medan år 2019 uppgick fångsten till 863 vildsvin.

– Genom att även i fortsättningen hålla afrikansk svinpest borta från Finland skyddar vi hela näringen. Det är viktigt att notera att ett enda fall riskerar exporten av griskött. Lyckade skyddsåtgärder ger goda förutsättningar för den finländska livsmedelsproduktionen, påpekar minister Leppä.

Tullhundar har en stor roll vid kontrollen av privatinförseln – mathunden Rico når snart milstolpen på 1 000 kg

Jord- och skogsbruksministeriet samarbetar med Livsmedelsverket och Tullen för att effektivt planera och genomföra importkontrollen. Tullen har till uppgift att övervaka att resenärer inte importerar livsmedel av animaliskt ursprung från länder utanför EU. Tullens dagliga insats vid gränskontrollen har bidragit till att förebygga spridningen av olika djursjukdomar, såsom afrikansk svinpest, bland annat genom kontroll av förbjudna presenter.

Inom Tullen arbetar två för uppgiften specialiserade tullhundar som letar efter livsmedel av animaliskt ursprung. Tullens nyaste mathund Rico, som blev färdigskolad 2019, har visat sig vara mycket effektiv i sitt arbete. Rico kommer inom de närmaste dagarna att nå gränsen på 1 000 kg påträffade olagliga livsmedel, vilket är en utmärkt prestation när passagerarantalet på grund av coronapandemin är rekordlågt. Rico arbetar huvudsakligen på Helsingfors-Vanda flygplats.

– Mathundarna har effektiviserat kontrollen av otillåtna livsmedel ytterligare. Även om coronaläget har lett till att passagerarantalet har sjunkit, har antalet beslag hållit sig på en relativt hög nivå – vi förväntar oss att antalet beslag kommer att stiga ytterligare när passagerartrafiken återgår till det normala, säger tillsynsdirektör Mikko Grönberg från Tullen.

År 2020 uppgick mängden kött- och mjölkprodukter som Tullen tog i beslag och som resenärerna frivilligt överlät till sammanlagt cirka 5 800 kilogram.

Ytterligare information:

Taina Aaltonen, biträdande avdelningschef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 439, taina.aaltonen@mmm.fi

Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 051, vesa.ruusila@mmm.fi

Mikko Grönberg, tillsynsdirektör, Tullen, tfn 040 332 2679, mikko.gronberg@tulli.fi

Mika Pitkäniemi, tullchef, Tullen, tfn 040332 3810, mika.pitkaniemi@tulli.fi

Medierna är välkomna att fotografera mathunden Rico i sitt arbete i dag, torsdagen den 25 mars 2021. Boka fotograferingstid: Tullens medietjänst, tfn 0295 527 150, viestinta@tulli.fi

Bifogade filer

Tullin ruokakoira Rico.jpg

Mer från SLC