JSM: En guide till hållbar livsmedelsupphandling finns nu att få på svenska

Jord- och skogsbruksministeriet uppdaterade i slutet av 2020 kriterierna för ansvarsfull offentlig livsmedelsupphandling. Den uppdaterade guiden finns nu på svenska. Båda språkversionerna kan laddas ner på Motivas webbplats.

Guiden innehåller utöver rekommendationerna för kriterier också färska forskningsrön om de centrala miljökonsekvenserna av olika livsmedel och information om frågor som gäller socialt ansvarstagande i samband med livsmedelsproduktionen. Guiden är till nytta för såväl upphandlarna som de kommunala beslutsfattarna som ställer upp strategiska mål för offentlig upphandling.

Kriterierna utvecklas och uppdateras utifrån respons

Rekommendationerna för ansvarskriterier för offentlig upphandling av livsmedel har utarbetats i brett samarbete med upphandlare, varuleverantörer, forskare och organisationer. På detta sätt har man sett till att kriterierna är användbara och att det på marknaden finns produkter som uppfyller kriterierna. I samband med konkurrensutsättning bör man dock inte låta bli att göra en marknadsundersökning.

I fortsättningen bedöms behovet av att uppdatera kriterierna utifrån responsen. Därför är det viktigt att ge respons på hur användbara kriterierna är och fylla i responsblanketten på Motivas webbplats. Temagruppen för livsmedelsupphandling vid jord- och skogsbruksministeriet och HankintaSuomi behandlar responsen.

Ladda ner guiden på svenska: Guide till ansvarsfull livsmenelsupphandling.

Ge respons om kriterierna.

Mer från SLC