JSM: Finlands och Rysslands skogssamarbetsgrupp diskuterade bland annat skogsskador och utvecklingen av naturproduktbranschen

Arbetsgruppen för hållbart skogsbruk mellan Finland och Ryssland sammanträdde den 16 juni 2021, denna gång på distans. Mötets centrala teman var bland annat skogliga klimatprojekt, skogsskador och beredskap för dem samt utveckling av naturproduktbranschen.

Att utveckla skogsbruket på ett hållbart sätt är Finlands och Rysslands gemensamma mål och samarbetet har redan långa anor. Samarbetet bygger på ett samförståndsavtal som undertecknades 1995. Arbetsgruppen för hållbart skogsbruk, som är ett centralt forum för samarbetet och som lyder under den ekonomiska kommissionen för Finlands och Rysslands regeringar, har varit verksam sedan 2002.

Avdelningschefen för jord- och skogsbruksministeriets naturresursavdelning Tuula Packalen var Finlands ordförande vid mötet. Rysslands ordförande var denna gång vicedirektören Aleksander Panfilov från Rysslands skogsbruksverk.

Det har gått två år sedan det förra mötet som ordnades i Finland i juni 2019 eftersom mötet 2020 flyttades fram med ett år på grund av coronapandemin. Avsikten är att arbetsgruppens nästa möte hålls i Finland om ett år.

Mer från SLC