JSM: Glesbygdsarbetsgruppen vill bidra till multilokalitet på många sätt

Den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygd vill komma på olika sätt som främjar multilokaliteten. På sitt möte den 17 februari diskuterade arbetsgruppen hur den kunde främja multilokalitet genom försök.

- Vi vill få reda på vilka utmaningar de människor som redan bor och arbetar på flera orter möter och hur man genom lagstiftning eller minskad byråkrati kunde underlätta deras liv. På nästa möte ska vi söka lösningar och bereda eventuella regionala försök, säger arbetsgruppens ordförande, riksdagsledamot Hanna Huttunen (cent).

Tuomas Ojanen,professor i statsrätt,berättade för arbetsgruppen om regionutvecklingsåtgärder enligt den norska modellen. Enligt den förhandsbedömning som arbetsgruppen beställt av Ojanen är det möjligt att förbättra sysselsättningen och näringsverksamheten i glesbygden bland annat med ekonomiska metoder och skattelättnader trots grundlagen. De som flyttar till ett sådant område kunde få sänkta skatter på lön och lättnader för återbetalning av studielån. Likaså kunde arbetsgivarna få sänkta arbetsgivaravgifter för att främja sysselsättningen och företagsverksamheten. Tjänstemän som arbetar i avlägsna områden kunde betalas fjärrortstillägg.

För det första ska arbetsgruppen tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet främja ett försök med lättnader för återbetalning av studielån. Arbetsgruppen vill också driva andra åtgärder i Ojanens rapport och kommer att uppmuntra de ansvariga ministerierna att bidra till att genomföra åtgärderna.

- Jag är glad över att arbetsgruppen vill nå konkreta resultat som syns i människornas vardag, säger Huttunen.

Ytterligare information:

Hanna Huttunen, ordförande för den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygd, tfn 050 514 3582
Auli Sihvola, arbetsgruppens sekreterare, tfn 0295 16 2442

Mer från SLC