JSM: Minna-Mari Kaila ska leda jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelning

Statsrådet utnämnde i dag den 22 april 2021 AFM Minna-Mari Kaila till avdelningschef för jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelning för tiden 1.5.2021 – 30.4.2026. Kaila har skött tjänsten som avdelningschef för livsmedelsavdelningen för viss tid sedan 2017. Inom utsatt tid söktes tjänsten av 5 personer.

Till jord- och skogsbruksministeriet kom Kaila från Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK där hon under åren 2013 - 2016 arbetade som jordbruksdirektör och under åren 2011 - 2013 som direktör för linjen för landsbygdsföretagsamhet.

Avdelningschefen leder och övervakar avdelningens verksamhet och svarar för avdelningens strategiska ledning samt ser till att uppgifterna sköts på ett effektfullt och resultatgivande sätt.

Ytterligare information:

Jaana Husu-Kallio, kanslichef, tfn 0400 291 910

Mer från SLC