JSM: Närings-, trafik- och miljöcentralernas vattentjänstuppgifter ska skötas i Södra Savolax

I fortsättningen ska Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax ta hand om centralernas vattentjänstuppgifter. Målet är att stärka ett enhetligt ledarskap och centralernas arbetssätt och se till att regionerna får jämlika tjänster. Förändringen hänger samman med den nationella vattentjänstreformen som söker lösningar på utmaningarna inom vattentjänsterna.

Vattentjänstreformen medför ändringar i bestämmelserna och nya uppgifter, såsom att förbättra cybersäkerheten och riskhanteringen inom vattentjänsterna. Att centralisera vattentjänsterna bidrar till dessa reformer. Det är inte fråga om en sparåtgärd, utan för de nya arbetsuppgifterna anvisas sammanlagt 3,5 årsverken från ingången av 2022.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samarbete med aktörerna inom vattentjänstområdena fortsätter på samma sätt som hittills. Även pågående och planerade samarbetsprojekt fortsätter normalt. Vattentjänstspecialisternas lokala expertis och kontakterna till de regionala och lokala intressegrupperna fortsätter att vara starka även i fortsättningen.

Statsrådet godkände den 9 december 2021 en förordningsändring som gäller närings-, trafik- och miljöcentralernas uppgifter. Reformen inleds vid ingången av 2022. Centraliseringen gäller vattentjänstuppgifter under jord- och skogsbruksministeriets styrning, såsom tillsyn och experttjänster enligt lagen om vattentjänster samt andra myndighetsuppgifter inom vattentjänsterna.

Mer information:

Olli-Matti Verta, vattenförsörjningschef, tfn 0295 162 123, olli-matti.verta(at)gov.fi

Mer från SLC