JSM: Nivåerna för stödet för växthusproduktion i Södra Finland 2021 fastställdes

Regeringen fastställde i dag stödnivåerna för 2021 års växthusproduktion i Södra Finland. Sammanlagt uppgår stödet till 9,95 miljoner euro.

I Södra Finland betalas stödet enligt växthusarealen för trädgårdsväxter, det vill säga 3,3 euro per m2 när det gäller kort odlingsperiod (2 - 7 mån) och 9,1 euro per m2 i fråga om lång odlingsperiod (över 7 mån). Stödnivåerna är något högre än den uppskattade nivån eftersom växthusarealen är något mindre än beräknat. Nivån för det nordliga stödet för växthusproduktion (3,3 euro/m2 för kort odlingsperiod och 9,1 euro/m2 för lång odlingsperiod) ändras inte.

Mer information:

Juha Vanhatalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2347

Pekka Pihamaa, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2289

Veli-Pekka Reskola, överinspektör, tfn 0295 16 2193

Mer från SLC