JSM: Nya projekt siktar till att öka konsumtionen av underutnyttjad fisk

I fortsättningen kommer vi att få allt mer mört, strömming, siklöja och andra underutnyttjade fiskar på vårt matbord. Bakgrunden till detta är fiskeriföretagens projektfinansiering på en miljon euro som ger sex företag möjlighet att förverkliga sina idéer för att öka konsumtionen av inhemsk fisk.


De finansierade projekten utvecklar nya produkter bland annat av strömming och mörtfisk både för den inhemska marknaden och för export, skapar fram nya slags mellanmålsprodukter och torkade produkter av underutnyttjad fisk, tillämpar ny teknik för att blanda samman små fiskar och växtbaserade råvaror samt utvecklar förpackningar för små fiskar i en form som lämpar sig för storkök. Sammanlagt beräknas projekten öka konsumtionen av strömming, mörtfisk och siklöja med över sex miljoner kilogram per år.

– Underutnyttjad inhemsk fisk är inte bara hälsosam utan också klimat- och miljövänlig mat. Vildfiskens klimatavtryck är litet och fisket minskar eutrofieringen av vattendragen. Dessutom skapar konsumtionen av inhemsk fisk arbetstillfällen. Men det återstår arbete eftersom över 80 procent av den fisk som finländarna köper importeras från utlandet och största delen av strömmingsfångsterna används som djurfoder, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Bland dem som fick finansiering finns både stora branschaktörer och nyare företag: Hätälä Oy, Kamaboko Finland Oy, Martin Kala Oy, Pielisen Kalajaloste Oy, Saarioinen Oy och Small Fish Foods Oy som av de närings-, trafik- och miljöcentraler som bedömde ansökningarna fick mest poäng för projektens nyhetsvärde och genomslagskraft. Sammanlagt 30 ansökningar kom in.

Mer information:

Timo Halonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 411, timo.halonen(at)mmm.fi

Annukka Kimmo, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 478 0226, annukka.kimmo(at)mmm.fi

Mer från SLC