JSM: Regeringen siktar till att trygga inresa för arbetstagare som utför nödvändiga arbetsuppgifter med tanke på försörjningsberedskapen 2021

Regeringen vill trygga att den arbetskraft som utför nödvändiga arbetsuppgifter med tanke på försörjningsberedskapen får resa in till landet under vegetationsperioden 2021. Arbets- och näringsministeriet har tagit fram en förteckning över dessa arbetsuppgifter som också omfattar säsongsarbete inom jordbruk, skogsbruk, trädgårdsodling och fiske.

- Att trygga tillgången på säsongsarbetare inom jordbruket utan att riskera hälsan är en väldigt viktig riktlinje när vi tänker på hela den kommande vegetationsperioden. Det är en signal till producenterna att de kan fortsätta att planera sådden och den kommande skördeperioden normalt. Det är också fråga om vår nationella försörjningsberedskap. Därför är det av avgörande betydelse att tillståndsprocesserna för säsongsarbetare också är i ordning, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Regeringen fortsätter förhandlingarna om anvisningar för hälsosäker inresa i samband med regeringens nästa överläggning. Anvisningarna om säsongsarbetare uppdateras i enlighet med ändringarna i hybridstrategin.

- Det är viktigt att de anvisningar om hälsosäkerhet som sänds till gårdarna till alla delar ligger i linje med regeringens hybridstrategi. De ska också vara tydliga och enkla att följa. Vi skickar anvisningarna till gårdarna efter att vi behandlat dem i regeringen, säger minister Leppä.

En förteckning som baserar sig på myndigheternas bedömning av nödvändiga arbetsuppgifter som är akuta med tanke på försörjningsberedskapen eller kritiska med tanke på verksamheten inom branschen (25.1.2021, på finska)

Mer information:

Kirsi Heinonen, lantbruksråd, tfn 02951 62059, fornamn.efternamn@mmm.fi

Satu Haapaniemi, specialmedarbetare, tfn 050 400 5193, fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC