JSM: Stamvårdande jakt på varg inleds i början av 2022

Jord- och skogsbruksministeriet fastställde i dag en förordning som tillåter stamvårdande jakt på varg från och med ingången av 2022. Jakt är en del av förvaltningsplanen för vargstammen som syftar till att trygga en livskraftig population och samtidigt tillgodose behoven hos de människor som bor i vargreviren.

– Genom jakt ser vi till att människor kan känna sig trygga överallt i Finland, också i områden där det finns vargar. Vårt mål är att reglera vargstammens tillväxt, förebygga skador och förbättra acceptansen för varg, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Dispenserna för stamvårdande jakt beviljas av Finlands viltcentral. Kvoten är 20 vargar utanför renskötselområdet. Jakten får rikta sig till högst fyra flockar eller ett revirmarkerande vargpar. Kvoten gäller inte vargar som avlivas på polisens order och inte heller vargar som elimineras med stöd av dispenser som viltcentralen beviljar på grund av skador eller hotad säkerhet.

Enligt EU:s habitatdirektiv är vargen en strikt skyddad art utanför renskötselområdet. Undantag är dock möjliga om jakten har ett tydligt mål och om det går att visa att det inte finns någon annan tillfredsställande lösning. Jakten får inte riskera vargens gynnsamma skyddsnivå.

Enligt Naturresursinstitutets bedömning av vargpopulationens storlek fanns det 28 vargflockar i Finland i mars i år. Utöver dessa flockar fanns det 20 revirmarkerande vargpar. Det är Finlands största vargstam på hundra år. Vargungarna föddes i april-maj, så att i slutet av året är populationen avsevärt större än i mars.

Enligt Naturresursinstitutets prognosmodell finns det med 90 procents säkerhet 36-51 vargflockar i Finland. Den kvot på fyra flockar som ingår i förordningen kommer inte att göra det svårare att bevara den gynnsamma skyddsnivån.

Förordningen var ute på remiss fram till den 8 december och ministeriet fick sammanlagt 30 remissvar. En del av remissinstanserna var av den meningen att jakten ökar acceptansen av varg och minskar sociala konflikter, medan vissa tyckte att jakten riskerar den genetiska mångfalden. Remissvaren kan läsas i en sammansättning av svaren.

Förordning
Förordningens PM (på finska)
Sammandrag av utlåtanden (på finska)

    Mer information:

    Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 391, sami.niemi(at)gov.fi

    Annukka Kimmo, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 478 0226, annukka.kimmo(at)gov.fi

    Mer från SLC