JSM: Statsrådet godkände Finlands förslag till EU-finansierade jordbruksstöd under övergångsperioden

Statsrådet godkände den 21 januari 2021 Finlands förslag till nivåer för EU-helfinansierade jordbruksstöd under övergångsperioden. Övergångsperioden som beror på att beslutet om den gemensamma jordbrukspolitiken har dragit ut på tiden omfattar åren 2021 och 2022. Förslaget ska sändas till Europeiska kommissionen för godkännande.

De viktigaste lösningarna som kräver kommissionens godkännande gäller frivilligt kopplat stöd. Finland vill fortsätta att betala ut stödet och ska enligt förslaget använda 19,6 procent av EU-finansieringens maximibelopp för det. Vidare ska det under övergångsperioden betalas ett tillägg till det produktionskopplade stödet för proteingrödor (2,7 miljoner euro) och sockerbeta (0,5 miljoner euro). Detta i syfte att bevara och öka odlingsarealen för dessa grödor. Till övriga delar motsvarar lösningarna som gäller systemen för direktstöd lösningarna under perioden 2015 – 2020 för att trygga kontinuiteten och förenklingen.

Systemen för direktstöd 2021 och 2022 i enlighet med det förslag som lämnas till Europeiska kommissionen

Procentuell andel, %

2021

2022

Maximibeloppet av direktstöd i Finland sammanlagt (miljon euro)

515,7

517,5

1. Förgröningsstöd

30,0

154,7

155,3

2. Produktionskopplat stöd

19,6

101,1

101,4

3. Stöd till unga jordbrukare *

1,0

5,2

5,2

4. Grundstöd

49,4

258,4

259,3

- reserv

0,4

0,36

- stödrättigheter

258,0

258,9

* Före det tillägg som skärs i grundstödet

Ytterligare information:
Juha Palonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2356, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Mer från SLC