JSM: Webinarium: Det nordiska köksmanifestet – katalysator i att utforska framtida dialoger kring hållbara och hälsosamma livsmedelssystem

Webinariet är ett startskott för skapande av en konstruktiv dialog om nordisk matkultur och dess olika drivkrafter i främjande av hållbar livsstil.

Webinarium i Zoom 27.9.2021 kl. 12:00-15:00. Anmälan senast 24.9.2021

Webbinariets program: https://valtioneuvosto.fi

Norden är på en mission för att förändra regionens livsmedelssystem. Länderna önskar ytterligare stärka sin roll som pionjärer. Ett steg i att nå målen för hållbar utveckling är att dela nordiska innovationer, lösningar och praktiska erfarenheter. Vi behöver lyssna till, nätverka med, inspireras av samt ta lärdom av den yngre generationen av professionella inom mat och måltider i hela värdekedjan. Härmed aktuellt att utforska det nordiska köksmanifestet som en katalysator i skapandet av en konstruktiv dialog för att matcha de olika hållbarhetsperspektiven för livsmedelssystem i Norden.

Det nordiska köksmanifestet initierades och formulerades 2004 och sammanfattades i tio punkter om renhet, säsong, etik, hälsa, hållbarhet och kvalitet. Sedan dess har stöd för botten upp processer och innovationer inom mat och måltider har varit en prioritet för det nordiska samarbetet. Nationella strategier har sedermera utarbetats genom att använda mat som ett verktyg inte enbart för öka turismen, stöda mathantverkare och -företagare, utveckla besöksnäringen samt nationell branding och hållbar tillväxt, utan också till att förstärka nya holistiska principer för nordisk matidentitet baserat på hållbarhet och god hälsa.

Ny nordisk är det nya normala. Det har sakteligen blivit en del av vårt utbildningssystem var vi lär våra barn om matens väg, matlagning och hållbart välmående som gynnar oss alla. Den allt större medvetenheten, olika aktiviteter och nya former av ledarskap revitaliserar den nordiska matkulturen och identitet dagligen. För att ta oss vidare behöver vi en konstruktiv dialog samt nätverkande med unga drivkrafter i att bygga ett delaktigt livsmedelssystem.

Revitaliseringsprocessen faciliteras av Ny Nordisk Mat programmet samt jord- och skogsbruksministeriet i Finland, som en del av Finlands ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2021. Programmet för nordisk mat syftar till att initiera, facilitera och samordna aktiviteter som bygger på det nordiska köksmanifestet. Revitaliseringsprocessen innefattar kick off webinarium, workshops, nätverkstillfällen, dialoger och kommunikation i Norden 2021-2022.

Webinariet ordnas i tekniskt samarbete med Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland.

Det nordiska webinariet förverkligas på svenska och engelska. Vi bibehåller rättigheterna till förändringar i programmet.

Varmt välkommen!

För mer information om webinariet, dess program och kommunikation:

Bettina c. Lindfors
Ny Nordisk Mat
Nordiska ministerrådet c/o jord- och skogsbruksministeriet i Finland
+358 40 920 9820
bettina.c.lindfors@gmail.com
Twitter: @BettinaLindfors

För mer information om Ny Nordisk Mat programmet:

https://www.norden.org/sv/ny-nordisk-mat

För mer information om det nordiska köksmanifestet, https://www.norden.org/sv/information/manifestet-ny-nordisk-mat

Mer från SLC