LAF: Nya anvisningar om anställningsvillkoren för jordbrukets säsongsarbetare

SLC - Anstallningsvillkor 1280px

Reviderade och preciserade anvisningar har publicerats för jordbrukets säsongsarbete (Anställningsvillkor för säsongsarbetare inom jordbruket år 2021). Anvisningarna har tagits fram i samarbete mellan arbetsmarknadsparterna och organisationer inom sektorn. Vi hoppas att både säsongsarbetarna och arbetsgivarna ska kunna få stöd i frågor kring praxis och avtal. Förutom på finska och svenska finns anvisningarna också på engelska, ryska och ukrainska.

Under sommaren vill vi alla njuta av bär, frukter och grönsaker som är färska, rena och fina och kommer från en hållbar produktion. Inom bär-, frukt- och grönsaksodlingen har arbetet redan börjat och säsongen når sin höjdpunkt när skördearbetet inleds.

Utöver odlare och fastanställd personal sysselsätter ovan nämnda produktionsinrikt­ningar dessutom cirka 20 000 säsongsarbetare, varav en del rekryteras i Finland och en del kommer från utlandet.

Anställningsvillkoren inom branschen fastställs i kollektivavtalet för landsbygdsnäring­arna som ingåtts av Industrifacket och Landsbygdens Arbetsgivareförbund. Anställnings­villkoren är lika för alla som arbetar inom branschen.

  • Vi har märkt att det finns ett behov av inskolning på arbetsplatserna. Bristande kun­skap såväl hos säsongsarbetarna som hos arbetsgivarna ger i onödan upphov till oklarheter. Vår uppgift är att främja tillämpningen av anställningsvillkoren på arbets­platserna, säger Kristel Nybondas och Riikka Vasama som representerar kollektiv­avtalsparterna.
  • Vi hoppas att anvisningarna ska vara till hjälp för de säsongsarbetare som inte har tillräckligt med kunskap om arbetslivets spelregler, konstaterar Miika Ilomäki, verksamhetsledare vid Frukt- och Bärodlarnas förbund.
  • Det flerspråkiga materialet gagnar också företagarna, vars inskolningsskyldighet i en mångkulturell arbetsmiljö med högt tempo är en tämligen krävande uppgift, anser Leena Koponen, verksamhetsledare vid SSMY.

Förbunden har utarbetat anvisningarna i samarbete med producentorganisationerna, Frukt- och Bärodlarnas förbund och Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistys ry (SSMY).

Den 14 maj kl. 10–11 arrangeras ett webbseminarium där de nya anvis­ningarna presenteras och information ges om de viktigaste anställningsvillkoren inom branschen.

Närmare upplysningar:

Riikka Vasama, avtalsexpert, Industrifacket,
tfn 0400 484 528, riikka.vasama@teollisuusllitto.fi

Kristel Nybondas, verkställande direktör, Landsbygdens Arbetsgivareförbund,
tfn 050 359 1055, kristel.nybondas@tyonantajat.fi

Miika Ilomäki, verksamhetsledare, Frukt- och Bärodlarnas förbund,
tfn 040 828 2017,miika.ilomaki@hmlry.fi

Leena Koponen, verksamhetsledare, Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistys,
leena.koponen@marjanviljelijat.fi

Mer från SLC