Lausunto luonnoksesta maa-ja metsätalousministeriön asetukseksi metsitystuen hakemuksessa esitettävistä tiedoista

Maa- ja metsätalousministeriö
kirjaamo(at)mmm.fi

SLC on tutustunut metsitysasetuksesta lähetettyyn materiaaliin ja kiittää mahdollisuudesta lausua asetusta koskien. Muistiossa todetaan, että tilanteet, joissa tuenhakija samanaikaisesti hakee usealta taholta rahoitusta metsitystä varten, rajataan pois. Perusteluissa ei käynyt ilmi miksi näin tehtäisiin. SLC näkee ettei tuen hakemista eri tahoilta lähtökohtaisesti tulisi rajata pois, vaan ainoastaan toteutuneet päällekkäiset tuet tulisi rajata pois.


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Viktor Harvio
metsäasiamies

Mer från SLC