Lausunto luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevasta toimintasuunnitelmasta

Eduskunta
MmV@eduskunta.fi

Dnr E55/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevasta toimintasuunnitelmasta

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ja esittää seuraavaa:

  • Komission luonnonmukaisen tuotannon toimintasuunnitelma on hyvä alku muotoilemaan tulevia toimenpiteitä, joita tarvitaan tuotannon ja kulutuksen kehittämiseksi. SLC:n mielestä tuotannon tulisi olla ensisijaisesti markkinavetoinen ja toimenpiteiden olisi perustuttava luomutuotannon kannattavuuden parantamiseen. SLC haluaa erityisesti korostaa sen merkitystä, että jokaisella jäsenvaltiolla on mahdollisuus tuottaa luomuruoka-aineita. Tämä tarkoittaa, että EU: n oman luonnonmukaista tuotantotapaa koskevan lainsäädännön tulisi sallia jäsenkohtaisia poikkeuksia. EU:n ekosääntelyn viimeisimmän tarkistuksen yhteydessä orgaanisen kasvihuoneviljelyn tulevaisuus Suomessa on vaikeutumassa.
  • On todennäköistä, että EU:n markkina- ja tiedotustoimet ovat välttämättömiä. Haluamme nähdä, että näiden toimenpiteiden rahoitus ei heikennä perinteisen tuotannon mahdollisuutta saada määrärahoja aiemmin mainituille toimenpiteille. Toisin sanoen vaaditaan riittävä rahoitus.
  • Koulumaito- ja hedelmäohjelmat ovat laadittu ruokavaliosuositusten perusteella. Luomuruoalla on nykyään mahdollisuus olla osa ohjelmia ilman suuria muutoksia. Kansallisesti luonnonmukaista tuotantoa voidaan korostaa ohjelmissa, kuten Suomi on tehnyt. Lisäämällä EU:n rahoitusta kouluohjelmille on helpompaa sisällyttää luomutuotteet valikoimaan.
  • SLC haluaa tuoda esiin heikon yhteistyön ekotuotannossa tuotannon, tuotteiden käsittelyn sekä yhteisen markkinoinnin suunnittelussa. Tämä johtaa siihen, että alalla on vaikeaa vakiinnuttaa asemaansa esimerkiksi julkisissa ravintoloissa ja vastata markkinoiden odotuksiin. Paremmalla tuottajaorganisaatioiden välisellä koordinoinnilla olisi merkittävä vaikutus luonnonmukaiseen tuotantoon sekä EU:ssa että Suomessa.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Jonas Laxåback
toiminnanjohtaja

Mer från SLC