Livsmedelsverket: Anmälningarna om deltagande i djurbidrag avslutas vid utgången av 2021 – i fortsättningen ska bidragen sökas varje år

Alla nuvarande anmälningar om deltagande i EU:s djurbidrag löper ut vid utgången av 2021. Hittills har djurgårdarnas anmälningar om deltagande varit i kraft tills vidare, men i fortsättningen måste bidragen sökas varje år i e-tjänsten Vipu.

Djurgårdarna kan nu i Viputjänsten (https://vipu.ruokavirasto.fi) kontrollera sina anmälningar om deltagande som löper ut. Uppgifterna går att se i menyn Gård under punkten Husdjursproduktion och mjölk | Anmälningar om deltagande i djurstöd.

Ändringen gäller följande anmälningar om deltagande:

  • EU:s bidrag för nötkreatur (hela landet)
  • EU:s bidrag för mjölkkor (stödregion AB)
  • EU:s får- och getbidrag
    • bidrag per tacka (stödregion AB)
    • bidrag för hongetter (stödregion AB)
    • bidrag för slaktlamm och slaktkillingar (hela landet).

Ansökan om djurbidrag är öppen i Viputjänsten i januari 2022. Vi informerar närmare om ansökan under slutet av året.

Ändringarna beror på kommissionens anmärkningar

Orsaken till att djurbidragen ändras är de anmärkningar som Finland har fått av EU-kommissionen. Finland måste korrigera förfarandet så att det stämmer överens med EU:s rättsakter.

Kommissionen anser att en stödsökande måste ansöka om djurbidrag varje år, vilket innebär att anmälan om deltagande inte kan gälla tills vidare. Av den orsaken avslutas alla anmälningar om deltagande vid utgången av 2021.

Anmälningarna om deltagande i nationella husdjursstöd förblir oförändrade

De ändringar som görs i anmälningarna om deltagande gäller endast djurbidrag som finansieras av EU. Anmälningarna om deltagande i nationella husdjursstöd är fortfarande i kraft tills vidare, så de behöver inte sökas på nytt år 2022. Följande anmälningar om deltagande i nordligt husdjursstöd förblir oförändrade:

• nordligt husdjursstöd för hongetter
• nordligt stöd per djurenhet för nötkreatur och nordligt husdjursstöd för slaktade nötkreatur
• nordligt husdjursstöd för tackor

Nyhetsbrev till djurgårdar 14.10.2021

Ytterligare information ges vid Livsmedelsverket av:

Överinspektör Iida Parikka
050 518 6117
iida.parikka@ruokavirasto.fi

Mer från SLC