Livsmedelsverket: Ansökan om djurbidrag börjar i januari – villkorsändringar är att vänta

Alla anmälningar om deltagande i EU:s djurbidrag löper ut vid utgången av år 2021. De anmälningar om deltagande som gårdarna med djur har gjort har gällt tills vidare, men i fortsättningen ska bidrag för nötkreatur, bidrag för mjölkkor samt får- och getbidrag sökas årligen.

Livsmedelsverket har som mål att gårdarna med djur ska kunna ansöka om 2022 års bidrag i e-tjänsten Vipu 13.1–2.2.2022. En förordning av statsrådet som utfärdas i januari 2022 är en förutsättning för att ansökan ska öppnas. Bidragsvillkoren bestäms i förordningen. Livsmedelsverket informerar närmare om bidragsansökan och om de nya villkoren så snart de har avgjorts.

Ytterligare information till stödsökande:

Stödsystemet för djurbidrag ändras (livsmedelsverket.fi)

Ytterligare information från Livsmedelsverket fr.o.m. 3.1.2022:

Överinspektör Iida Parikka
050 518 6117
iida.parikka@ruokavirasto.fi

Mer från SLC