Livsmedelsverket: Det går ännu inte att göra förhandsanmälningar för rådgivningsersättning

För tillfället kan man inte göra förhandsanmälningar för rådgivningsersättningar som finansieras med medel från EU:s landsbygdsfond. Det här beror på att medlen för den EU-finansieringsperiod som löpte ut vid utgången av 2020 har förbrukats för rådgivningsersättningarnas del och att nya medel för åren 2021-22 ännu inte har kunnat användas.

Ibruktagandet av medlen fördröjs på grund av EU-kommissionens lagberedning och kommissionens tillhörande informationssystem som ännu inte är färdigt. Av den orsaken har jord- och skogsbruksministeriet ännu inte kunnat lämna in en ändring av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland till EU-kommissionen så att medlen för övergångsperioden kan användas. Medlen är stödberättigande först när kommissionen har tagit emot Finlands programändring.

I praktiken kan jordbrukarna beställa rådgivning som finansieras via landsbygdsprogrammet till sin gård först när det går att göra förhandsanmälningar. Livsmedelsverket gör det möjligt att skicka in förhandsanmälningar genast när programändringen har kommit in till kommissionen.

Rådgivningarna som finansieras ur EU:s landsbygdsfond fortsätter på nuvarande villkor ännu åren 2021–22. Från och med 2021 kan en gård få rådgivning för 15 000 euro när summan tidigare var 10 000 euro. De rådgivningar som getts åren 2014 – 2020 räknas in i det gårdsspecifika maximala beloppet för rådgivningar.

Jordbrukarna har varit aktiva med att anlita rådgivning. Genom rådgivningen har jordbrukarna fått hjälp i synnerhet med att utveckla den egna gårdens konkurrenskraft, med miljöfrågor och med att förbättra djurens välbefinnande. Rådgivning har getts också till exempel i frågor som gäller djurhälsa, växtskydd, energieffektivitet och innovationer. Som bäst håller man också på att lägga till en plan för produktionsdjurens välbefinnande i rådgivningsmodulerna. Dessutom pågår planeringen av rådgivningsersättningen för den nya EU-finansieringsperiod som börjar 2023.

Ytterligare information vid Livsmedelsverket:

Överinspektör Ruusa Kangas

050 477 2783

fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Mer från SLC