Livsmedelsverket: Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst har öppnats

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst öppnades på måndagen den 23 augusti 2021. Med hjälp av djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst kan aktörerna själva lämna de anmälningar om djurhållningsplatser, djurhållning och kadaverplatser. Livsmedelsverket uppmuntrar aktörerna att logga in i tjänsten och kontrollera att uppgifterna om deras djurhållningsplats och djurhållning är uppdaterade. Man loggar in i tillämpningen på adressen http://epr.ruokavirasto.fi.

Uppdaterade uppgifter om djurhållningen och djurhållningsplatserna är nödvändiga till exempel om en djursjukdom bryter ut. Skyldigheten att registrera djurhållningsplatserna gäller alla platser där landdjur hålls med undantag för sällskapsdjur som hålls i privathushåll eller veterinärers mottagningar. Djurhållningsplatserna ska registreras även om djur hålls som hobbydjur eller endast kortvarigt. Registreringsplikten breddades i april 2021 att utöver de tidigare djurarterna också omfatta djurhållningsplatser med till exempel produktionskaniner, renar som hålls utanför renbeteslag och vissa könsceller och embryon.

Man loggar in i djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst med hjälp av tjänsten suomi.fi till exempel med bankkoderna. Djurhållningsplatser och djurhållningsverksamhet kan anmälas med personbeteckningen, FO-numret eller lägenhetssignumet. Djurhållningsplatsen kan registreras som egen eller så kan djuren hållas på en djurhållningsplats som en annan aktör registrerat. Via e-tjänsten kan man också kontrollera och uppdatera uppgifter som tidigare lämnats.

Den anmälan om yrkesmässig eller annars storskalig hållning av sällskaps- och hobbydjur, farmer för produktion av kött, ägg och avelsdjur och farmuppfödning i viltvårdssyfte som djurskyddslagen förutsätter kan också lämnas till Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret via den elektroniska tjänsten.

Innan e-tjänsten öppnades har aktörerna lämnat sina anmälningar om verksamhet som hänför sig till djurhållning och djurhållningsplatser på en blankett till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten, anmälningarna som hänför sig till kadaverplatser till den kommunala veterinären och anmälningarna om verksamhet som enligt djurskyddslagen kräver anmälning till regionförvaltningsverket. Om man så vill kan man också framöver lämna anmälningarna på en blankett till landsbygdsnäringsmyndigheterna. Samma landsbygdsnäringsmyndigheter ger också råd och vägledning om hur anmälningarna registreras.

Läs mer:

• Mer information om Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets anvisningar (Anvisningarna på finska, svenska anvisningarna utges vecka 35)

Djurhållning som är anmälningspliktig enligt djurskyddslagen

Användning av biprodukter vid utfodring av vilda djur

Mer information:

De kommunala landsbygdsnäringsmyndigheterna ger råd och vägledning om hur anmälningar om djurhållningsplatser och djurhållning lämnas.

• Om anmälningar om anmälningspliktig verksamhet enligt djurskyddslagen kan du be om råd från regionförvaltningsverket på ditt eget område.

De kommunala veterinärerna ger råd om hur kadaverplaster registreras och i frågor som hänför sig till utfodring med kadaver.

• Mediakontakt: överinspektör Iina Valkeisenmäki, iina.valkeisenmaki@ruokavirasto.fi

Mer från SLC