Livsmedelsverket: EU:s direktstöd och restbeloppet av kompensationsersättningen börjar betalas ut 9.12

Livsmedelsverket börjar betala ut EU:s direktstöd för 2021 på torsdag 9.12. Grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare och bidrag för jordbruksgrödor betalas i december till ett belopp som utgör cirka 95 procent av det sammanlagda stödbeloppet. Av det sammanlagda beloppet av EU:s nötdjursbidrag betalas cirka 70 procent ut i december.

I grundstöd betalas cirka 234,5 miljoner euro, i förgröningsstöd cirka 144,2 miljoner euro, i EU-stöd till unga jordbrukare cirka 9,6 miljoner euro och i bidrag för jordbruksgrödor cirka 15,7 miljoner euro. I bidrag för nötkreatur betalas sammanlagt cirka 33,3 miljoner euro och i bidrag för mjölkkor cirka 22,0 miljoner euro.

Restbeloppet av kompensationsersättning för 2021 betalas också ut från och med 9.12. Det är fråga om cirka 15 procent av det sammanlagda stödbeloppet. Förskotten på ersättningen betalades till gårdarna i oktober. Sammanlagt betalas cirka 74,0 miljoner euro ut.

Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med den första utbetalningsdagen, efter hand som kommunerna godkänner betalningsmaterialen. Restbeloppen av EU:s direktstöd betalas till gårdarna i juni 2022.

I Viputjänsten kan jordbrukarna kontrollera de stöd som betalats till den egna gården.

Eftersträvad utbetalningstidtabell, hösten 2021

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:

Överinspektör Teppo Jauhiainen

040 714 5855

teppo.jauhiainen@ruokavirasto.fi

Mer från SLC