Livsmedelsverket: Fågelinfluensan misstänks ha spridit sig till en fasangård i Janakkala

Det misstänks att fågelinfluensan har spridit sig från frilevande fåglar till en fasangård i Janakkala i Egentliga Tavastland. I slutet av januari påträffades högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8 hos frilevande fasaner i närheten av gården. Trots skärpta bekämpningsåtgärder har dödligheten bland fåglarna på fasangården ökat snabbt sedan förra veckoslutet. Dödsorsaken för den knölsvan som påträffades i Djurgårdsviken i Helsingfors har likaså bekräftats vara högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8. Sjukdomen förekommer troligtvis hos frilevande fåglar också på andra håll i landet.

På fasangården i Janakkala påträffades tiotals döda fasaner natten mot måndag och en del av fåglarna är kliniskt sjuka. Gården har skickat ett flertal fasaner till Livsmedelsverket för undersökning med avseende på fågelinfluensa. Resultaten väntas bli klara under de närmaste dagarna. Gårdens fåglar har undersökts också tidigare, men då var fåglarna friska.

På grund av det tidigare bekräftade sjukdomsfyndet hos fasaner som satts ut i naturen har Livsmedelsverket meddelat regionala begränsningar för förflyttningar av fjäderfän och inrättat en restriktionszon runt den plats där sjukdomen förekommer. De fortsatta åtgärderna beror på resultaten av proverna från fasangården.

Fågelinfluensa kan förekomma hos frilevande fåglar också annanstans i Finland, vilket fallet med den döda knölsvanen i Djurgårdsviken visar. I dag säkerställdes det att svanen som skickades till Livsmedelsverket för undersökning dog av högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8. Det handlar om samma virus som sedan slutet av förra året har påträffats i stor omfattning bland annat i Tyskland, Danmark, Nederländerna, Frankrike och Sverige, hos både frilevande fåglar och på fjäderfägårdar.

Sjukdomsbekämpningen måste effektiveras i hela landet

Livsmedelsverket uppmanar till effektivare sjukdomsskydd på fjäderfägårdar för att förhindra smittor av fågelinfluensa i hela landet. Fjäderfän och alla tama fåglar ska hållas inne eller skyddas från kontakt med frilevande fåglar så att viruset inte sprids till djurhållningsplatserna. På grund av fågelinfluensan tidigarelades förbudet mot att hålla fjäderfä utomhus i år med tre veckor och trädde i kraft i dag, den 8 februari.

Massdöd bland fåglar ska utan dröjsmål anmälas till kommunalveterinären eller länsveterinären som sköter provtagningen. Det är skäl att meddela kommunalveterinären också om enstaka stora rovfåglar som påträffats döda. Om symtom upptäcks hos fjäderfä eller andra fåglar som hålls i fångenskap måste kommunalveterinären omedelbart underrättas om saken. Vid fall av misstanke undersöker tjänsteveterinären fåglarna, tar behövliga prover och ser till att de skickas till Livsmedelsverket för undersökning.

Fågelinfluensavirus smittar dåligt till människan och för att få smittan krävs det vanligen nära kontakt till sjuka frilevande fåglar, fjäderfän eller deras exkrementer. Det är inte känt att en människa någonsin skulle ha smittats med fågelinfluensa av typen H5N8 som konstaterats i Europa.

Ytterligare information:

Enhetsdirektör Sirpa Kiviruusu, tfn 029 520 4436 (övervakning av djursjukdomar)
Enhetsdirektör Tuija Gadd, tfn 029 520 4183 (virussjukdomar hos fåglar och diagnostik)

E-postadresserna har formen: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mera:

Fågelinfluensa i Finland

Mer från SLC