Livsmedelsverket har publicerat geografisk information om jordbruksstöd

Det finns nu mer geografisk information i anslutning till jordbruksstöd än tidigare. Livsmedelsverket har publicerat material som innehåller geografisk information och som baserar sig på de ansökningsuppgifter som stödsökandena lämnat våren 2020.

Följande uppgifter har publicerats om jordbruksskiften:

• geometrier och arealer

• användningsändamål

• gröda

• jordbruksmark (åker, permanent gräsmark, permanent gröda).

Utöver uppgifterna om jordbruksskiften publiceras också uppgifter om landskapselement på jordbruksmark.

Uppgifterna uppdateras i fortsättningen varje år i april.

Lagen om en infrastruktur för geografisk information förutsätter att uppgifter publiceras. Lagen baserar sig på Europeiska gemenskapens infrastruktur för geografisk information, vars syfte är att stödja beslutsfattandet i fråga om åtgärder som påverkar miljön. För att fullgöra den lagstadgade öppenhetsskyldigheten publicerar Livsmedelsverket med stöd av lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs (560/2021) offentlig geografisk information för visning och nedladdning.

Livsmedelsverket bereder sig på att utvidga delningen av sina material som innehåller geografisk information även i fortsättningen.

Publiceringen av de uppgifter som fås ur åkerskiftesregistret förblir oförändrad. Följande uppgifter finns också i fortsättningen tillgängliga på basskiftesnivå:

• geometri och permanent identifikation för ett basskifte

• den maximala stödberättigande arealen per basskifte.

Den geografiska informationen finns att få via webbplatsen livsmedelsverket.fi på adressen https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/oppeninformation/inspire/

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket

Ledande expert på geografisk information Jukka Lahtinen
040 867 4476
jukka.lahtinen@ruokavirasto.fi

Mer från SLC