Livsmedelsverket: Jordbrukarna kan låta en rådgivare göra upp en plan för djurens välbefinnande

Djurgårdarna kan nu förmånligt beställa en välfärdsplan för produktionsdjur, när välfärdsplanerna har lagts till som en del av systemet för jordbruksrådgivning i landsbygdsprogrammet (Neuvo 2020). Rådgivarens arbete finansieras genom landsbygdsprogrammet och jordbrukaren ska betala mervärdesskattens andel. Planen är att välfärdsplanerna ska genomföras 2022 som en del av ersättningar för djurens välbefinnande.

Välfärdsplanen för produktionsdjur är en gårdsspecifik plan i vilken man antecknar åtgärder som gäller välbefinnande, hälsovård och biosäkerhet och uppföljningen av dessa. Välfärdsplanen kan också innehålla eventuella utvecklingsidéer. Vid utarbetandet av planen används underlag som finns tillgängliga på ruokavirasto.fi-webbplatsen. Underlag finns för nöt-, svin-, fjäderfä-, får- och getgårdar.

Jordbrukaren kan söka kontaktuppgifter till rådgivaren som gör upp välfärdsplanerna i rådgivarregistret på adressen tilaneuvojat.ruokavirasto.fi. Som rådgivningsdel väljs ”produktionsdjur” eller ”produktionsdjur, hälsovårdsplaner”. I rådgivarregistret kan man dessutom söka rådgivare på en viss ort. När jordbrukaren hittar en lämplig rådgivare i registret kontaktar han eller hon rådgivaren. Under coronapandemin kan rådgivningsbesöket genomföras virtuellt till exempel med hjälp av videosamtal. Rådgivaren ansöker om ersättning för rådgivning och jordbrukaren betalar endast mervärdesskattens andel av rådgivningen.

Rådgivaren ska göra en förhandsanmälan om välfärdsplanen för produktionsdjur. Efter att ha lämnat anmälan har man sex månader tid att genomföra rådgivningen och ansöka om utbetalning.

Cirka 40 procent av gårdarna har under de senaste fem åren utvecklat sin verksamhet med hjälp av rådgivning som finansieras ur EU:s landsbygdsfond. Rådgivning kan beställas från flera olika ämnesområden: jordbrukarna har fått hjälp av rådgivningen i synnerhet för att utveckla gårdens konkurrenskraft, miljöfrågor och förbättra djurens välbefinnande. Rådgivning har också getts om till exempel djurens hälsa, växtskyddsfrågor samt energieffektivitet och innovationer.

Mer information vid Livsmedelsverket:

Överinspektör Ruusa Kangas
050 477 2783
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Mer från SLC