Livsmedelsverket: Miljöersättning, nationella åkerstöd och ersättning för djurens välbefinnande betalas ut i november

I november betalar Livsmedelsverket ut förskotten på de miljöersättningar och ersättningar för djurens välbefinnande samt de nationella åkerstöden som gårdarna ansökte om våren 2021. På basis av förbindelser och avtal betalas det ut totalt cirka 200 miljoner euro i miljöersättning. Den sammanlagda summan av förskott på ersättningarna för djurens välbefinnande som betalas till djurgårdar är cirka 36,5 miljoner euro. I nationella åkerstöd betalas totalt cirka 20 miljoner euro till gårdarna.

Den första utbetalningsdagen i november är 11.11 då följande ersättningar på basis av miljöavtal börjar betalas: skötsel av våtmarker, skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet samt åkrar för tranor, gäss och svanar. Ersättningar som baserar sig på miljöförbindelser och miljöavtal för uppfödning av lantraser betalas ut från och med 18.11. Förskottet som betalas på basis av miljöavtal och miljöförbindelser utgör cirka 85 procent av det totala stödbeloppet.

Förskotten på ersättningen för djurens välbefinnande börjar betalas ut 25.11. Till svin- och fjäderfägårdarna betalas hälften av 2021 års ersättning på basis av det djurantal som gården anmälde i sin ersättningsansökan i januari. Nöt-, får- och getgårdarna får ersättning utifrån antalet djurenheter som samlats i djurregistren mellan 1.1 och 30.6.

Också de nationella åkerstöden betalas från och med 25.11. Som nationella åkerstöd betalas allmänt hektarstöd, nordligt hektarstöd, stöd till unga jordbrukare och stöd för sockerbeta.

I december betalas restbeloppet av kompensationsersättning, grundstöd, förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare (EU), bidrag för jordbruksgrödor, EU:s bidrag för mjölkkor och EU:s bidrag för nötkreatur samt avtal om upprätthållande av ursprungsväxter. Livsmedelsverket informerar om december månads utbetalningsdagar när de har säkerställts.

Jordbrukarna får in summorna på kontot från och med den första utbetalningsdagen efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialet. I Viputjänsten kan jordbrukarna kontrollera vilka belopp som har betalats ut till den egna gården.

Eftersträvad utbetalningstidtabell, hösten 2021 (livsmedelsverket.fi)

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:

Överinspektör Teppo Jauhiainen
040 714 5855
teppo.jauhiainen@ruokavirasto.fi

Mer från SLC