Livsmedelsverket: Övervakningarna av jordbrukarstöd börjar i mitten av juni

NTM-centralerna börjar utföra övervakningar av åkerstöd på gårdarna när jordbrukarnas samlade stödansökan är avslutad. Övervakningar utförs från mitten av juni fram till medlet av november.

Ett kontrollbesök avläggs i år på tre procent av gårdarna. Vanligen övervakas fem procent av gårdarna, men nu är andelen mindre på grund av EU-kommissionens förordningsändring. Ändringen beror på coronapandemin. Livsmedelsverket tar ut gårdar till övervakning med både slumpmässigt och viktat urval.

Beakta säkerheten under kontrollbesöket

Med anledning av coronapandemin meddelar inspektörerna i förväg om alla övervakningsbesök. Meddelande om övervakning av djurstöd ges högst 48 timmar och om åkerövervakning högst 14 dygn före kontrollen. Meddelandet om övervakning ges per telefon.

På grund av coronasituationen försöker man alltjämt undvika närkontakter. Åkerövervakningarna utförs i huvudsak som fältbesök på skiftena. Kontrollen av vissa stödvillkor förutsätter ändå ett besök på gårdscentrum eller i dess närhet, såsom i gödselstaden eller i förvaringsutrymmet för växtskyddsmedel eller foder. Jordbrukaren kan avtala separat med inspektören om kontrollen av dessa krav. Om det inte är möjligt att utföra kontrollen på ett säkert sätt, kan man med e-post skicka in till exempel ett dokument eller ett fotografi som styrker att kravet uppfylls.

I övervakningen ingår också kontroll av handlingar. Under gårdsbesöket kontrolleras arrendeavtalen, foderbokföringen och odlingsplanen för 2021. Övriga handlingar kontrolleras senare i samband med dokumentkontrollen vintertid.

Övervakningar av djurstöd utförs året runt. Vid övervakningarna av djurstöd kontrolleras djuren och stödvillkoren som gäller dem. I samband med beskedet om övervakning kan jordbrukaren avtala med inspektören om granskningen av de nödvändiga handlingarna.

Ytterligare information till stödsökanden:
NTM-centralernas kontaktuppgifter (livsmedelsverket.fi)

Ytterligare information vid Livsmedelsverket:
Enhetsdirektör Sari Putkiranta
040 714 5803
sari.putkiranta(at)ruokavirasto.fi

Mer från SLC