Livsmedelsverket: Stöd för biodling kan sökas i e-tjänsten Vipu

Nationellt stöd för biodling enligt antal bisamhällen kan nu sökas i e-tjänsten Vipu (https://vipu.ruokavirasto.fi). Ansökningstiden går ut 15.6.2021.

Livsmedelsverket uppmanar biodlare att söka stöd i e-tjänsten. Det är bra att lämna in ansökan i god tid.

Alternativt kan ansökan görs också på pappersblankett 204 som finns på webbplatsen livsmedelsverket.fi. Ansökan lämnas i Fastlandsfinland in till NTM-centralen i Norra Savolax och på Åland till Statens ämbetsverk.

Stödet betalas till biodlarna i oktober 2021. Stödbeloppet är 19 euro per bisamhälle.

Mer information:
Nyhetsbrev till dem som söker stöd för biodling 24.5.2021

Mer information vid Livsmedelsverket:
Överinspektör Päivi Akkanen
Tfn 040 714 5735
paivi.akkanen@ruokavirasto.fi

Mer från SLC