Livsmedelsverket: Stödsystemet för djurbidrag ändras – anmälan om deltagande måste i fortsättningen sökas varje år

EU:s stödsystem för djurbidrag ändras från och med 2022. Den mest betydande reformen gäller anmälningarna om deltagande i djurbidrag. Hittills har djurgårdarnas anmälningar om deltagande varit i kraft tills vidare, men i fortsättningen måste de göras årligen.

De nuvarande anmälningarna om deltagande i EU:s djurbidrag upphör att gälla vid utgången av 2021. Ändringen gäller följande anmälningar om deltagande:

 • EU:s bidrag för nötkreatur (hela landet)
 • EU:s bidrag för mjölkkor (AB-stödregionen)
 • EU:s får- och getbidrag
  • bidrag per tacka (AB-stödregionen)
  • bidrag för hongetter (AB-stödregionen)
  • bidrag för slaktlamm och slaktkillingar (hela landet)

Livsmedelsverket ger hösten 2021 närmare information om att de nuvarande anmälningarna om deltagande upphör och om ansökan om nya anmälningar. Avsikten är att anmälningarna om deltagande 2022 ska sökas i webbtjänsten Vipu i början av nästa år.

Kommissionens anmärkningar är orsaken till ändringarna

Orsaken till att stödsystemet för djurbidrag ändras är de anmärkningar som Finland har fått av EU-kommissionen. Kommissionen anser att en stödsökande enligt EU-rättsakterna måste anmäla sitt deltagande i stödsystemet årligen, och därför kan anmälan om deltagande inte gälla tills vidare. Den som ansöker om stöd ska i fortsättningen bland totalt 17 åtgärder välja dem som han eller hon deltar i under stödåret. I Finlands nuvarande modell finns det tre anmälningar om deltagande. Dessutom måste registeranmälningarna om gårdens alla djur framöver vara i ordning genast när perioden för fastställande av stödet börjar efter ansökan.

Finland måste korrigera förfarandet så att det stämmer överens med EU-bestämmelserna.

Anmälningarna om deltagande i nationella husdjursstöd förblir oförändrade

De ändringar som nästa år görs i anmälningarna om deltagande gäller endast djurbidrag som finansieras av EU. Anmälningarna om deltagande i nationella husdjursstöd är fortfarande i kraft tills vidare, så de behöver inte sökas på nytt år 2022. Följande anmälningar om deltagande i nordligt husdjursstöd förblir oförändrade:

 • Nordligt husdjursstöd för hongetter
 • Nordligt stöd per djurenhet för nötkreatur och nordligt husdjursstöd för slaktade nötkreatur
 • Nordligt husdjursstöd för tackor

Ytterligare information ges vid Livsmedelsverket av:
Överinspektör Iida Parikka
050 518 6117
iida.parikka@ruokavirasto.fi

Mer från SLC