Livsmedelsverket: Tidtabellen för utbetalning av jordbrukarstöd är nästan oförändrad våren 2022

Livsmedelsverket har publicerat tidtabellen för de stödutbetalningar som ska göras våren 2022.

Mestadels är det restbelopp som ska betalas ut, eftersom de jordbrukarstöd som sökts 2021 till största delen betalas ut under ansökningsåret. Det är meningen att gårdarna ska få in pengarna på kontot enligt samma tidtabell som följdes våren 2021. Ett undantag är att växthusstödet kommer att betalas ut i två poster i april och oktober.

Eftersträvad utbetalningstidtabell (livsmedelsverket.fi)

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:

Överinspektör Teppo Jauhiainen
040 714 5855
teppo.jauhiainen@ruokavirasto.fi

Mer från SLC