Livsmedelsverket: Transportstödet för sockerbeta och restbeloppet av stöd för växthusproduktion börjar betalas ut 3.6

Den 3 juni 2021 börjar Livsmedelsverket betala ut transportstödet för sockerbeta för år 2020 och restbeloppet av stöd för växthusproduktion för år 2021. På grund av att coronasituationen dragit ut på tiden betalas restbeloppet av stöd för växthusproduktion också i år redan i juni i stället för oktober. Betalningen av transportstödet för sockerbeta har flyttats varaktigt från september till juni.

Livsmedelsverket betalar ut sammanlagt cirka 1,0 miljoner euro i transportstöd för sockerbeta och cirka 10,1 miljoner euro i stöd för växthusproduktion. Restbeloppet av stödet för växthusproduktion är cirka 40 procent av det beviljade stödbeloppet.

Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med den 3 juni, efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen.

Stödmottagarna kan kontrollera uppgifterna om utbetalda stöd i Viputjänsten.

Eftersträvad utbetalningstidtabell (livsmedelsverket.fi)

Mer information från Livsmedelsverket:
Överinspektör Teppo Jauhiainen
040 714 5855
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Mer från SLC