Livsmedelsverket: Vad göra åt växtbestånden efter den regniga våren?

Åkrarna och grödorna lider av väta på grund av de rikliga vårregnen. Ett villkor för att få jordbruksstöd är att odlingen sker i enlighet med normal god jordbrukarsed också i det fallet att vätan har förstört växtbeståndet.

Jordbrukarna kan fram till 15.6.2021 ansöka om jordbruksstöd för år 2021 och anmäla vilka grödor som odlas på skiftena. Ansökan och anmälningarna görs i e-tjänsten Vipu. De grödor som anmälts i stödansökan ska enligt villkoren sås eller planteras senast den 30 juni. Sådden kan ändå senareläggas, om åkrarna är så våta att sådden inte kan ske inom föreskriven tid.

Ett växtbestånd som förstörts av väta behöver man inte så om.

På webbplatsen livsmedelsverket.fi finns samlade anvisningar om förpliktelserna som rör sådd, ändring av anmäld gröda och annullering av jordbruksstöd.

Ytterligare information för stödsökande:

Förpliktelserna som rör sådd, ändring av anmäld gröda och annullering av jordbruksstöd (livsmedelsverket.fi)
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Ytterligare information vid Livsmedelsverket:

Överinspektör Mirka Holmén
Tfn 050 338 2514
mirka.holmen@ruokavirasto.fi

Mer från SLC