Livsmedelsverket: Varroakvalster har bekräftats på en till biodling på Åland

I Brändö kommun i nordöstra delen av Åland bekräftades den 23 juli 2021 varroasmitta på ännu en biodling. Varroa destructor som är skadligt för bin upptäcktes på Åland för första gången den 13 juli 2021. Åland har tidigare genom EU-kommissionens beslut officiellt varit fritt från varroakvalster.

Den första smittan konstaterades vid de årliga uppföljningsundersökningar som görs för att påvisa att biodlingar är varroafria. Det andra fallet upptäcktes vid undersökningar av de andra biodlingarna i samma kommun. I de andra biodolingarnas undersökningar eller i uppföljningsprov på Åland i övrigt har det inte konstaterats varroakvalster.

Livsmedelsverket har upprättat en restriktionszon i Brändö kommuns område för att förhindra spridning av smittan till andra delar av Åland. Det är inte tillåtet att från bianläggningar som ligger i restriktionszonen föra ut vuxna bin, bilarver, bikupor, yngelkakor eller ämnen och föremål som varit i kontakt med bin. Till bianläggningar som ligger i restriktionszonen får inte föras vuxna bin, bilarver eller yngelkakor.

Ålands landskapsregering beslutar om andra nödvändiga åtgärder.

Varroa är vanligt förekommande i nästan hela Fastlandsfinland. Dessa kvalster är inte skadliga för människor eller andra djur. Honungen kan ätas normalt även om varroakvalster skulle förekomma på biodlingen.

Mer information om detta fås på:
- Livsmedelsverket av enhetschef Sirpa Kiviruusu +358 295 204 436
- Ålands landskapsregering Avdelningschef Bengt Michelsson, Social- och miljöavdelningen, +358 18 25260

Mer från SLC