LPA: Förfallodagarna för lantbruksföretagarnas försäkringspremier ändras

Förfallodagarna för lantbruksföretagarnas försäkringspremier ändrades 1.1.2021. Försäkringspremierna för LFÖPL-försäkringarna (arbetspensionsförsäkring) och försäkringspremierna för obligatoriska OFLA-försäkringar (försäkring mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar) faktureras i fortsättningen i fyra lika stora rater. De nya förfallodagarna är 15.3, 15.6, 15.9 och 15.12.

Ändringarna gällande förfallodagarna baserar sig på ändringen av statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för lantbruksföretagare 746/2020. Förordningen trädde i kraft 1.1.2021.

Förfallodagen för försäkringspremier för en frivillig OFLA-försäkring (frivillig försäkring för arbetstid och fritid) ändrades också. Förfallodagen för fortgående försäkringar är 20.2 och när en ny försäkring inleds förfaller försäkringspremien till betalning på den 20 dagen i den månad som följer på dagen då beslutet gavs. Försäkringspremien för en frivillig OFLA-försäkring faktureras i en rat.

Stipendiaternas försäkringspremier har redan tidigare fakturerats i fyra rater, detta ändras alltså inte. Förfallodagarna är 15.3, 15.6, 15.9 och 15.12.

Behöver du betalningstid?

Kontakta faktureringen för försäkringspremier vid LPA tfn 029 435 2690 om du behöver betalningstid och vill komma överens om en betalningstidtabell. För uppskovstiden tillkommer dröjsmålsränta i enlighet med 4 a § i räntelagen. Räntan är under tiden 1.1–30.6.2021 är 8 %. Du kan också komma överens om en ny betalningstidtabell via den skyddade e-posten på vår webbplats.


Läs mer om försäkringspremierna på LPA:s webbplats.

Närmare information ger LPA:s fakturering av försäkringspremier tfn 029 435 2690

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har hand om lantbruksföretagarnas, yrkesfiskarnas och renskötarnas samt stipendiaternas lagstadgade sociala trygghet. Utöver pensions- och olycksfallsförsäkringar svarar LPA även för lantbrukets avbytarservice, arbetarskyddsfrågor och företagshälsovård. Kunder i LPA är 80 000 lantbruksföretagare och 110 000 pensionstagare. Summan av de pensioner och andra förmåner som LPA betalar till landsbygden är mer än en miljard euro per år.

Mer från SLC