LPA: Förstärkningen av nätverket för avbytartjänster inom lantbruket framskrider

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA fortsätter att förstärka det lokala nätverket för avbytartjänster. I norra Finland bildar de nuvarande 14 lokala enheterna två geografiskt mera omfattande lokala enheter. I norra Karelen och norra Savolax har det fattats beslut om de kommande ansvarskommunerna för avbytarservice. Om de lokala enheterna i södra Finland togs besluten i fjol och de nya enheterna inleder sin verksamhet redan från början av 2022.

Avbytartjänsterna i norra Finland koncentreras till två lokala enheter

LPA har beslutat att i början av 2023 grunda två lokala enheter för avbytarservice i området som omfattar Mellersta Österbotten, Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland.

Den nordligare enheten består av de nuvarande lokala enheterna i Muhos, Siikalatva, Ristijärvi, Sotkamo, Posio, Salla, Sodankylä och Övre Torneå. Den sydligare enheten består av de nuvarande lokala enheterna i Kaustby, Toholampi, Haapavesi, Kalajoki, Nivala och Reisjärvi. LPA utreder som bäst de ovan nämnda ansvarskommunernas vilja att utvidga sina uppdragsavtalsområden.

Strukturen med två lokala enheter har långtgående konsekvenser för framtiden när det gäller omfattningen och handlingskraften. Reformprocessen kan, när den genomförs på en gång, fullföljas raskt och därefter kan de nya enheterna fullvärdigt fokusera på att utveckla sin verksamhet. Det årliga anslaget som reserverats i statsbudgeten för ersättning av de högre förvaltningskostnaderna till följd av de exceptionella förhållandena kan anvisas den nordligaste lokala enheten inom vars område det råder liknande förhållandena på grund av de långa avstånden och det glesa gårdsnätverket.

Det är även i fortsättningen enheten i Pedersöre som står för den svenskspråkiga betjäningen i Österbotten.

De lokala enheterna i norra Karelen och norra Savolax inleder sin verksamhet i början av 2023

LPA har beslutat om områdets framtida ansvarskommuner. I norra Karelen ordnas avbytarservicen i fortsättningen av en lokal enhet som administreras av Tohmajärvi kommun. I enheten sammanslås den lokala enheten i Libelits och den lokala enheten i Nurmes. I norra Savolax kommer avbytarservicen i fortsättningen att ordnas av en lokal enhet som administreras av Iisalmi stad. Den lokala enheten i Kuopio ansluter sig till den här enheten.

De nya lokala enheterna i södra Finland inleder verksamheten redan från och med början av 2022

De nya lokala enheterna:

En lokal enhet i Vehmas till vilken Pöytis och Salo ansluter sig

En lokal enhet i Kurikka som omfattar Alajärvi, Alavus, Kauhajoki, Kauhava och Kurikka.

En lokal enhet i Sysmä till vilken Tavastehus, Kouvola och Lovisa ansluter sig

En lokal enhet i St:Michel till vilken Parikkala och Rantasalmi ansluter sig

Närmare information:
direktör Päivi Wallin, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 040 740 4728


Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har hand om lantbruksföretagarnas, yrkesfiskarnas och renskötarnas samt stipendiaternas lagstadgade sociala trygghet. Utöver pensions- och olycksfallsförsäkringar svarar LPA även för lantbrukets avbytarservice, arbetarskyddsfrågor och företagshälsovård. Kunder i LPA är 80 000 lantbruksföretagare och 110 000 pensionstagare. Summan av de pensioner och andra förmåner som LPA betalar till landsbygden är mer än en miljard euro per år.

Mer från SLC