LPA: Kampanjåret Noll olycksfall i lantbruket kulminerade i prisbelöningen av säkra gårdar

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA:s kampanj under 2020 Noll olycksfall i lantbruket har avslutats. Kampanjen har haft som mål att minska antalet olycksfall ända ner till noll och främja en positiv arbetssäkerhetskultur. Året kulminerade i prisbelöningen av gårdar som deltog i tävlingen En Säker Gård 2020. I tävlingen sökte vi gårdar som särskilt satsar på säkerheten i arbetet och på att införa handlingssätt som stöder detta.

På de prisbelönade gårdarna framhävs en positiv inställning till säkerheten i arbetet och människonära lösningar.

I tävlingen, som fullföljdes på en krävande nivå, deltog gårdar runt om i landet. LPA belönade den segrande gården 8.1.2021 och fyra gårdar fick hedersutmärkelser.

Segraren i tävlingen En Säker Gård 2020 är mjölkgården Maitotaipale Oy i Libelits. Maitotaipale utsågs till segrare i tävlingen på grund av sin helhet. På gården Maitotaipale Oy har det bedrivits långsiktigt arbete för välbefinnande i arbetet och arbetssäkerheten. I alla funktioner på gården har man på ett utmärkt sätt beaktat lösningar som gör arbetet säkrare, oberoende om det är fråga om ledarskap, arbetsförhållanden, investeringar eller säkerheten och välbefinnandet både för människor och djur.

– Genom god planering har man i samband med investeringarna lyckats eliminera i praktiken alla tunga påfrestande arbetsskeden och sådana som kräver upprepningar. Samtidigt har den totala arbetsmängden förblivit på en mänsklig nivå, trots att produktionen har ökat betydligt. Man har aktivt identifierat risker och reagerat på tillbud. Dessutom ser företagarna till sitt eget välmående med hjälp företagshälsovårdens tjänster, sammanfattar juryns ordförande, medlemmen i LPA:s styrelse Jarmo Mäntyharju motiveringarna till valet.

De övriga prisbelönade gårdarna var Tekomaa gård i Sastamala, Kolmisoppi gård i Sotkamo, Ollukka Oy i Parikkala och Kylä-Köönikkä gård i Kokemäki. Tekomaa och Kolmisoppi är mjölkproducenter, Ollukka Oy och Kylä-Köönikkä odlingsgårdar. Trots att gårdarna skiljer sig från varandra i fråga om utgångspunkter, produktionssätt och produktionsinriktning har de alla i många år systematiskt arbetat för säkerheten i arbetet genom att se till sitt eget välbefinnande, säger juryn i motiveringarna till hedersutmärkelserna.

– Gemensamt för alla prisbelönade gårdar är viljan att föra verksamheten vidare utifrån de egna utgångspunkterna, få arbetet att förlöpa smidigare och lära sig av sina erfarenheter. På de belönade gårdarna framhävs framför allt en positiv inställning till säkerheten i arbetet och till det egna arbetet, säger Jarmo Mäntyharju.

Segraren i tävlingen får 5 000 euro. De fyra gårdarna som tog emot hedersutmärkelser fick ett pris på 2 000 euro.

Låt oss bevara inställningen om noll olycksfall

Kampanjen lyfte fram betydelsen av arbetet som gårdarna bedriver för säkerheten och främjade på ett bra sätt Noll olycksfall-inställningen. Under kampanjåret ordnade LPA evenemang som främjade arbetssäkerheten och utvecklade nya tjänster, till exempel virtuella olycksfall i arbetet som kan ses med VR-glasögon och videoinspelningar om säkerheten i arbetet. De fysiska evenemangen tvingades vi skjuta upp på grund av coronaepidemin så tjänster tillhandahölls på nätet.

I enlighet med målet minskade antalet olycksfall i arbetet under året som gick. Det är emellertid svårt att bedöma orsakerna till den positiva utvecklingen under det exceptionella coronaåret.

– Vi fortsätter att föra vidare inställningen om noll olycksfall genom att i år särskilt fokusera på riskhantering och genom att utöka tjänsterna på nätet. Vi satsar också på att utveckla företagshälsovårdstjänsterna för lantbruksföretagarna. Vi har infört en ny företagshälsovårdsapp som lantbruksföretagarna kan använda för att utvärdera sina arbetsförhållanden och utveckla dem aktivare än tidigare, berättar Päivi Wallin som är direktör för avbytarservice och främjande av arbetsförmågan vid LPA.

LPA skänker första hjälpen-väskor till alla företagare som registrerar sig i applikationen i år. LPA fortsätter också att konkurrensutsätta de regionala ramavtalen för företagshälsovårdstjänster. För lantbruksföretagarna går det lämpligare att skaffa tjänsterna med hjälp av ett ramavtal.

Närmare information:
arbetarskyddsagronom Erik Lindroos, tfn 0500 467 658, erik.lindroos@mela.fi eller ansvarig direktör för avbytarservice och främjande av arbetsförmågan Päivi Wallin tfn 040 740 4728, paivi.wallin@mela.fi

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har hand om lantbruksföretagarnas, yrkesfiskarnas och renskötarnas samt stipendiaternas lagstadgade sociala trygghet. Utöver pensions- och olycksfallsförsäkringar svarar LPA även för lantbrukets avbytarservice, arbetarskyddsfrågor och företagshälsovård. Kunder i LPA är 80 000 lantbruksföretagare och 110 000 pensionstagare. Summan av de pensioner och andra förmåner som LPA betalar till landsbygden är mer än en miljard euro per år.

Mer från SLC