LPA stöder lantbruksföretagarna

På Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA: s delegationsmöte den 2.12.2021 berättade verkställande direktör Päivi Huotari att lantbruksföretagarnas ökade utmaningar redan syns inom projektet Ta hand om bonden. Under coronatiden framhävs vikten av att trygga avbytartjänsterna.

Coronatiden är en utmaning

Vid sidan om de ekonomiska problemen har det försvårade coronaläget lett till ökad oro bland lantbruksföretagarna. Antalet ansökningar om betalningstid har ökat och hjälpen som projektet Ta hand om bonden erbjuder behövs i situationer som blir allt svårare. Ta hand om bonden-projektet har utlovats fortsatt finansiering i nästa års statsbudget men bedömningen av en etablering av projektet har fortfarande inte avslutats, konstaterar Huotari.

Stöd för att lätta på bördan

I syfte att stöda lantbruksföretagarna så att de orkar i arbetet och för att upprätthålla arbetsförmågan har man strävat efter att Ta hand om bonden-projektets åtgärder också ska vara tillgängliga under coronatiden. Må Bra-evenemangen och projektarbetarnas hjälp har också förmedlats till lantbruksföretagarna på elektronisk väg och i form av virtuella möten.

– Det verkar som om de nya tjänsterna som samordnarna för arbetsförmågan ger kommer precis i rätt tid för att möta behovet, säger Huotari.

Utvecklingen av avbytartjänsterna framskrider

LPA stöder den pågående sammanslagningen av de lokala enheterna för avbytarservice genom stödprojekt. Inom projekten erbjuds enheterna redskap för att genomföra reformen och utveckla tjänsterna. Målet är att tillsammans hitta de bästa rutinerna och erbjuda kamratstöd för ledarskapet i samband med reformen.

De kommande avbytarenheterna arbetar inom vidsträckta geografiska områden. Inom projektet har det utvecklats handlingsmodeller och en kundbetjäning som baserar sig på multilokalitet. Det har också sökts lösningar på hur tillgången till avbytare och deras yrkeskunskap kan säkerställas.

– Vi inkluderar också kunderna i arbetet med att utveckla tjänsterna. Avsikten är att avbytarservicens nya IT-system ska införas när den nya lagen träder i kraft 2025. Vår kommande enkät ska kartlägga kundernas önskemål när det gäller verksamheten och de elektroniska tjänsterna, berättar Päivi Wallin som är direktör för avbytarservice och främjande av arbetsförmågan.

Närmare information  

verkställande direktör Päivi Huotari, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 050 500 4514  

LPA är lantbruksföretagarnas och stipendiaternas pensionsanstalt. Vi erbjuder jordbrukare, renskötare, yrkesfiskare och skogsägare samt forsknings- och konststipendiater ett mångsidigt pensionsskydd och social trygghet i olika livssituationer.

www.lpa.fi

Mer från SLC