LPA:s nya företagshälsovårdsapplikation som stöd för riskhanteringen på gården

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA har utvecklat en ny applikation för företagshälsovård för riskhanteringen på gårdarna. Appen är enkel att använda och ett modernt verktyg till stöd för företagshälsovårdens gårdsbesök hos lantbruksföretagarna. Med hjälp av appen kan en företagare som hör till lantbruksföretagarnas företagshälsovård aktivare än tidigare utveckla sina arbetsförhållanden och sin arbetsförmåga samt hantera riskerna i anslutning till arbetet.

Ett aktivare grepp minskar riskerna

En lantbruksföretagare som hör till företagshälsovården kan spara, redigera och hantera sina uppgifter i appen samt bedöma belastningsfaktorerna i arbetet. Dokumenten om företagshälsovårdens arbetsförhållanden är lätt tillgängliga i systemet.

De yrkeskunniga och sakkunniga inom företagshälsovården hjälper företagaren med riskhanteringen och i användningen av appen. Med hjälp av det nya verktyget blir kontakten med företagshälsovården smidigare eftersom den möjliggör direkt kommunikation med den egna företagshälsovården. Företagare som hör till företagshälsovården kan använda appen utan kostnader.

– Appen gör det möjligt för lantbruksföretagaren att axla en aktivare roll än tidigare och han eller hon får bättre möjligheter att påverka kontrollen, hanteringen, utvecklingen och uppföljningen av sina arbetsförhållanden, säger Arja Peltomäki-Vastamaa som är sakkunnig inom företagshälsovård vid LPA.

Uppgifterna i appen kombineras inte med försäkringsuppgifter

Företagshälsovårdsappen är separat från LPA:s förmånsdatasystem. Uppgifter som registreras i appen används inte i samband med behandlingen av LPA:s förmånsärenden, till exempel pensions- och olycksfallsärenden. Inloggningen i appen sker på LPA:s webbplats.

Nu är det en bra tidpunkt att ansluta sig till företagshälsovården!

Företagshälsovården är lantbruksföretagarnas personliga serviceavtal. Inom företagshälsovården för lantbruksföretagare känner man till arbetsförhållandena inom lantbruket och utmaningarna med tanke på hälsan, därför lönar det sig för alla, för även deltidsföretagare, att höra till företagshälsovården. Avtalet omfattar regelbundna hälsokontroller och företagshälsovårdens gårdsbesök som är grunden för den förebyggande företagshälsovården. Företagshälsovården hänvisar vid behov till rehabilitering och undersökningar om yrkessjukdomar. Om företagaren vill kan han eller hon också få tjänster inom företagshälsovårdsinriktad sjukvård.

Det lönar sig att ansluta sig till företagshälsovården eftersom anslutna lantbruksföretagare får 20 %:s rabatt på avgiften för OFLA-försäkringen för arbetstid. För dem som ansluter sig före utgången av september träder rabatten i kraft från och med början av 2022, för dem som ansluter sig från och med oktober gäller rabatten från och med året därpå.

Första hjälpen-förpackning för nya användare av appen

LPA donerar en första hjälpen-förpackning till alla nya företagare som börjar använda företagshälsovårdsappen. Du får första hjälpen-förpackningen i samband med företagshälsovårdens gårdsbesök.

Läs mer om företagshälsovården för lantbruksföretagare och om företagshälsovårdsappen på LPA:s webbplats.

Närmare information

sakkunnig Märta Strömberg-Nygård, tfn 029 435 2242 eller marta.stromberg-nygard(at)mela.fi

sakkunnig för företagshälsovård Arja Peltomäki-Vastamaa, tfn 029 435 2459 eller arja.peltomaki-vastamaa(at)mela.fi

Läs pressmeddelandet på: https://www.mela.fi/

Mer från SLC