Luke: Susanna Lahnamäki-Kivelä har valts som koordinator för AgriHubi

Susanna Lahnamäki-Kivelä (M.Sc., Agronom, M.Sc. Ekon.), har valts som koordinator för AgriHubi- kunskapsnätverket. Hennes föregångare Sari Forsman-Hugg, intressentchef för Luke, tillträder som forskningsdirektör vid Pellervo ekonomisk forskning PTT i början av juni.
SLC - Susanna lahnamaki kivela 1280px
Susanna Lahnamäki-Kivelä.

Det ambitiösa målet med det nationella AgriHubi-kunskapsnätverket är att motivera aktörerna i jordbrukssektorn att arbeta ännu närmare tillsammans för att öka jordbrukets entreprenörsinkomst.

- Den senaste forskningsbaserad kunskap borde erbjudas snabbt för jordbruks- och trädgårdsföretag. Ny är det Temaåret för forskningsbaserad kunskap och alltså den bästa mögliga momentum för att fokusera på tillgängligheten och användbarheten av forskad information. AgriHubi spelar en nyckelroll när det gäller att sammanställa och tillhandahålla fragmenterad information till företagare på ett snabbt och attraktivt sätt, betonar Ilkka P. Laurila, Lukes administrative direktör och ordförande för kompetensnätverkets styrgrupp.

Styrka från nätverket

Sari Forsman-Hugg, som har haft en stor roll att lade grunden för lanseringen av kompetensnätverket, är nöjd med hur bra idén om AgriHubi har tagits emot. Det finns ett tydligt behov av ett gemensamt kunskapsnätverk.

- Inom utbildning av naturresursbranchen har nya öppningar redan identifierats för närmare samarbete och kompetensutveckling. Genom att öka dialogen och samarbete kan det finska jordbruket stiga till världstoppen i modern finanshantering, dataanvändning och smart jordbruk.

Livslångt lärande är en förutsättning för framgång

Susanna Lahnamäki-Kivelä är särskilt intresserad av teman livslångt lärande på AgriHubi, för innan hon kom till Luke, arbetade hon vid Jyväskylä Yrkeshögskola som projektledare för jordbruksprojekt.

Den nya koordinatorn anser att AgriHubis ultimate värde är att stärka samarbetet:

- I ett litet land med snabb strukturutveckling och inför stora globala förändringar måste vi arbeta tillsammans för att erbjuda företagare olika vägar för att förbättra lönsamheten. I synnerhet ny teknologi ger helt nya möjligheter att utveckla drift av gårdar. Företagen måste integreras i forskningsnätverket för att tillgodose branschens forskningsbehov. Villiga gårdar och trädgårdar bör involveras i forskningsprojekt och piloter.

Susanna Lahnamäki-Kivelä kommer från Korpilahti och bor fortfarande i centrala Finland i Lannevesi, Saarijärvi. Hon känner bondens vardag.

- Vi odlar specialgrödor på deltid och småskaligt på min hemgård i Korpilahti. Skogsförvaltning spelar också en viktig roll i min hemgård, säger hon.

Ytterligare information:

  • Koordinator för AgriHubi-nätverk från 1.6., forskare Susanna Lahnamäki-Kivelä, Luke, tfn 0295 322 523 susanna.lahnamaki-kivela(at)luke.fi
  • Intressentchef Sari Forsman-Hugg, Luke, tfn 0295 326 084 sari.forsman-hugg(at)luke.fi Kontaktinformation från 1.6. sari.forsman-hugg(at)ptt.fi, tfn +358 400 639 450
  • Administrative direktör Ilkka P. Laurila, Luke tfn 0295 326 311 ilkka.p.laurila(at)luke.fi
  • AgriHubi

Mer från SLC