Luke: Det heta coronaåret 2020 var utmanande för den arbetsintensiva trädgårdsbranschen

I fjol producerades sammanlagt 311 miljoner kilo grönsaker, bär och frukter i Finland. Volymen var något mindre än år 2019. Antalet trädgårdsföretag var 3 337 och sammanlagt odlade de en åkerareal på nästan 20 000 hektar och hade 390 hektar av växthus. Skördeåret var exceptionellt i många avseenden eftersom den försvårade tillgången på säsongarbetare medförd av corona kastade sin skugga särskilt över trädgårdsodling på friland. Dessutom var året rekordvarmt.

Arbetskraftssituationen inom växthusproduktionen var bättre i det avseende att den utländska arbetskraften har arbetstillstånd med längre giltighetstid för att arbeta i Finland. Man har försökt sköta de nödvändiga arbetena, de nya växttäckena och skördearbetena, men under innevarande säsong kan man se konsekvenser av att man eventuellt har varit tvungen att försumma skötseln av fleråriga växter. Coronaåret syntes inte i odlingsarealerna utan i själva verket växte arealen av friland en aning.

– Inför årets växtsäsong har man försökt förbereda sig bättre för utmaningar med säsongsarbetskraften. Enligt regeringens definition är de nödvändiga arbeten som utförs på bland annat friland och i växthus kritiska för försörjningsberedskapen. Trots detta är situationen besvärlig även i början av årets växtsäsong, tänker Anna-Kaisa Jaakkonen, överaktuarie vid Naturresursinstitutet.

Växthusgurka i rekordmängder – 54 miljoner kilo

Produktionsvolymerna av tomat och växthusgurka har länge varit ganska jämna, men under de senaste åren har gurka klart tagit ledande ställning. Produktion av växthusgurka ökade med sex miljoner kilo jämfört med 2019, vilket betyder en ökning med till och med 12 procent. Konsumtionen av finländsk gurka främjades av att människor åt hemma mer än tidigare. Å andra sidan var coronaåret svårt för flera företag som specialiserar på storköksprodukter eftersom man var tvungen att snabbt omvärdera försäljningskanalerna.

Inom tomatodling har man bestämt sig för att utvidga sortvalet till specialtomater med sämre avkastningsförmåga. Andelen specialtomater var 6,3 miljoner kilo av tomaternas totala produktion på 41 miljoner kilo. Det producerades 104 miljoner krukor av krukgrönsaker.

Den långa och varma hösten ökade grönsaksskörden på friland men försvårade lagringen

2020 skördades 185 miljoner kilo frilandsgrönsaker. Produktionen var nästan fyra miljoner kilo sämre än föregående år. Rotfrukts- och kålskörden var god, och den långa varma perioden i slutet av hösten ökade både skörden och storleken av lagringsgrönsakerna. Man var tvungen att fördröja upptagning av lagringsgrönsakerna på flera håll eftersom man inte kunde kyla ner lagren effektivt på grund av det varma vädret.

– Därför finns det nu ovanligt stora morötter och kålar på marknaden, fortsätter Jaakkonen.

Nederbörden var ovanligt stor i nästan hela landet i höstas, och särskilt på flera håll i Österbottens kustområde sattes nya nederbördsrekord. De orsakade även skördeskador. Trädgårdsärten, matlöken och frilandsgurkan gav mindre skördar jämfört med föregående år.

Tunnelodling av bär ökar fortfarande

Mängden jordgubbe för försäljning var drygt 15 miljoner kilo, hallon 1,3 och svartvinbär 1,1 miljoner kilo. Den totala bärproduktionen uppgick till 18 miljoner kilo. Jordgubbsskörden blev 2,5 miljoner kilo mindre än året innan. Den svaga skörden beror dels på bristen på plockare, dels på den stora nederbörden under skördesäsongen. I fjol tunnelodlades bär på 81 hektar, varav jordgubbe på 44 hektar och hallon på 34 hektar.

Tulpaner och sommarblommor från växthus

Sammanlagt 434 företag producerade prydnadsväxter på en areal av 115 hektar i fjol. Till och med 73 miljoner stycken tulpaner och 41 miljoner stycken sommarblommor producerades för försäljning i fjol. Drygt en miljon stycken nyttoväxtplantor odlades för fritidsbruk.

– Även i år verkar det vara vanligt att man äter och semestrar hemma samt sköter sin hemträdgård och odlar ätliga växter. Allt detta är bra för den inhemska trädgårdsproduktionen, tänker Jaakkonen till slut.

Mer information:

Överaktuarie Anna-Kaisa Jaakkonen, Luke, tfn. +358 29 532 6787

Trädgårdsstatistik 2020

Mer från SLC